Podiplomski študij

Za pridobitev visoko specializiranih znanj in kompetenc s področja turizma na Turistici izvajamo:

Magistrski študijski programi 2. stopnje

Doktorski študijski program 3. stopnje

Izbirnost med članicami UP

Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom  ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti.

Več informacij tukaj.

Oglejte si našo stavbo in okolico: VIRTUALNI SPREHOD