Katedra za trajnostni razvoj destinacij

Katedra za trajnostni razvoj turističnih destinacij je eden izmed raziskovalno – pedagoških oddelkov Fakultete za turistične študije Portorož Turistica. Katedro tvori enajst članov, njihove raziskovalne in pedagoške aktivnosti pa prispevajo k trajnostnemu razvoju turističnih destinacij. Specifična raziskovalno – pedagoška področja katedre so:

  • Razvoj turističnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo in skrbjo za optimalno upravljanje turističnih virov; 
  • Strateški razvoj in marketing turističnih destinacij; 
  • Trajnostna konkurenčnost in učinkovito upravljanje razvoja turističnih destinacij;
  • Metode in orodja inovativnega in ustvarjalnega povezovanja turističnih podjetij in drugih deležnikov za dvig konkurenčnosti destinacij.

Katedra predstavlja največji znanstveno – raziskovalni oddelek na področju trajnostnega razvoja turističnih destinacij v Sloveniji. Člani katedre tvorno sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih telesih ter organizacijah s področja razvoja turističnih destinacij. Prav tako aktivno publicirajo v domačih in mednarodnih znanstvenih revijah s področja turizma in s tem tvorno prispevajo k razvoju in diseminaciji znanja o oblikah in dejavnikih trajnostnega razvoja turističnih destinacij.

Katedra je skrbnik za študijske programe: Management turističnih destinacij, Turizem (2. stopnja)

Predstojnik katedre je za obdobje od 7. 7. 2023 do 6. 7. 2025 izr. prof. dr. Igor Jurinčič.