Gostujoči predavatelji

Poleg predavateljev, ki jih gostimo v okviru programa Erasmus+ za zaposlene, UP FTŠ Turistica sodeluje tudi na projektih, ki sofinancirajo gostovanja tujih predavateljev. Z njihovo vključitvijo v pedagoški proces tako obogatimo naš študijski program, krepimo mednarodno sodelovanje in skrbimo za prenos znanja. V duhu mednarodne odprtosti fakultete je na Turistici gostovalo že mnogo tujih predavateljev – od eminentnih profesorjev velikih in svetovno uglednih univerz do mladih kolegov z novejših in v inovativnost usmerjenih visokošolskih ustanov.

V študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018 je študijske in raziskovalne vsebine na UP FTŠ Turistici obogatelo 8 gostujočih profesorjev iz tujine v okviru projekta GOST UP. Turistica je tako zasledovala cilje pospeševanja mednarodne vpetosti, internacionalizacije študijskega procesa ter raziskovanja na fakulteti. Šlo je za nadgradnjo projekta Evropskega socialnega sklada UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem, v okviru katerega smo smo v preteklih letih gostili več tujih gostujočih predavateljev.

Za več informacij o naših gostujočih predavateljih lahko sledite novicam na spletni strani in socialnim omrežjem (ključnik: #upturisticainternational).

Redni gostujoči predavatelji

Sara Dolničar je redna profesorica na oddelku za turizem avstralske Univerze v Queenslandu (The University of Queensland - UQ Business School), kot gostujoča profesorica in raziskovalka pa redno sodeluje tudi s portoroško Turistico. 

Leta 2016 ji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS podelilo naziv Ambasadorka znanosti RS. Je mednarodno vodilna znanstvenica s področja tržne segmentacije v turizmu in vidnejša znanstvenica s področja razvoja znanja za trajnostni turizem. Je tudi članica prestižnih mednarodnih akademskih in strokovnih mrež ter njihova nagrajenka (npr. Travel and Tourism Research Association). 


Izredni profesor dr. Simon Ličen (www.simonlicen.com) raziskuje in poučuje na dodiplomskem in podiplomskem študiju na ameriški univerzi Washington State University (WSU) pokriva pa področje medijev in komunikacije v športu. Njegove bogate izkušnje, ki jih je pridobil tudi v raznih lokalnih in nacionalnih medijih ter pri organizaciji različnih športnih dogodkov, prispevajo k prenosu znanj in dobrih praks iz mednarodnega okolja med študente UP ter h krepitvi njihovih kompetenc.

Dr. Simon Ličen je na UP FTŠ Turistici v ptudijskem letu 2020/2021 gostoval 3 mesece v okviru operacije “GOST UP 2019-2022.” Od takrat je redno naš gostujoči predavatelj. 


Dr. James Kennell, izredni profesor na britanski Univerzi v Surreyu (University of Surrey; School of Tourism and Hospitality Management) raziskuje vrsto vprašanj s področja prireditev, turizma in gostinstva, s posebnim poudarkom na tem, kako politiki in politika vplivata na upravljanje te panoge.O teh temah je objavil številne članke, poglavja knjig in druge članke, je pa tudi soavtor osrednjega učbenika z adodiplomski študij 'Events Management: An Introduction' (Routledge).