Gostujoči predavatelji

Sara Dolničar je profesorica na The University of Queensland (UQ Business School), kot gostujoča profesorica in raziskovalka pa redno sodeluje tudi s Fakulteto za turistične študije Turistico. Leta 2016 ji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS podelilo naziv Ambasadorka znanosti republike Slovenije.

Več o predavateljici: tukaj.  

Poleg predavateljev, ki jih gostimo v okviru programa Erasmus+ za zaposlene, UP FTŠ Turistica sodeluje tudi na projektih, ki sofinancirajo gostovanja tujih predavateljev. Z njihovo vključitvijo v pedagoški proces tako obogatimo naš študijski program, krepimo mednarodno sodelovanje in skrbimo za prenos znanja. V duhu mednarodne odprtosti fakultete je na Turistici gostovalo že mnogo tujih predavateljev – od eminentnih profesorjev velikih in svetovno uglednih univerz do mladih kolegov z novejših in v inovativnost usmerjenih visokošolskih ustanov.

V študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018 je študijske in raziskovalne vsebine na UP FTŠ Turistici obogatelo 8 gostujočih profesorjev iz tujine v okviru projekta GOST UP. Turistica je tako zasledovala cilje pospeševanja mednarodne vpetosti, internacionalizacije študijskega procesa ter raziskovanja na fakulteti. Šlo je za nadgradnjo projekta Evropskega socialnega sklada UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem, v okviru katerega smo smo v preteklih letih gostili več tujih gostujočih predavateljev.