UP FTŠ Turistica aktivno spodbuja in izvaja Erasmus+ mobilnosti. Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Program Erasmus+ podpira fizično in kombinirano mobilnost študentov v visokošolskem izobraževanju na vseh študijskih področjih in v vseh ciklih študija (dodiplomski, magistrski in doktorski študij).

Študenti lahko študirajo v tujini na partnerski visokošolski instituciji ali opravijo prakso v podjetju, raziskovalnem inštitutu, laboratoriju, organizaciji ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu v tujini. Poleg tega lahko obdobje študija v tujini kombinirajo s prakso, s čimer še izboljšajo učne izide in razvoj prečnih spretnosti.

UP FTŠ ima Erasmus partnerje v skoraj celi EU in tudi izven. Kateri so, si lahko ogledate tukaj: povezava do zemljevida. 

Na izmenjavo pa se ne odpravljajo le študenti, temveč tudi zaposleni. 

Trenutno se na Univerzi na Primorskem izvaja projekt Operacija Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2018-2021 (MOBILNI UP 2018-2021) v okviru Javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021. V okviru operacije »Mobilni UP 2018-2021« se bo predvidoma 24 visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP v letih od 2018 do 2021 udeležilo večmesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Z izvajanjem pedagoških, raziskovalnih in drugih aktivnosti bodo prispevali k večji odprtosti UP ter razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.

E-KNJIGA ERASMUS: Mreža ESN - Erasmus Student Network je pripravilq e-knjigo Erasmus: A Complete Guide, namenjeno vsem dohodnim in odhodnim študentom, ki se še odločajo ali so že odločeni o izvedbi mobilnost prek programa Erasmus+.