UP FTŠ Turistica trenutno deluje v Erasmus+ in CEEPUS shemah mobilnosti. Univerza na Primorskem v okviru medinstitucionalnih krovnih sporazumov sodeluje tudi z univerzami izven EU, kot na primer San Diego State University (ZDA), Ball State University (ZDA), Indiana (ZDA), SUIBE (Kitajska), JAIST (Japonska); University of Queensland (Avstralija) in druge (več na spletni strani Univerze na Primorskem).

Na izmenjavo pa se ne odpravljajo le študenti, temveč tudi zaposleni. 

Trenutno se na Univerzi na Primorskem izvaja projekt Operacija Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze na Primorskem 2018-2021 (MOBILNI UP 2018-2021) v okviru Javnega razpisa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021. V okviru operacije »Mobilni UP 2018-2021« se bo predvidoma 24 visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP v letih od 2018 do 2021 udeležilo večmesečne mobilnosti na tujih visokošolskih institucijah. Z izvajanjem pedagoških, raziskovalnih in drugih aktivnosti bodo prispevali k večji odprtosti UP ter razvoju kakovostnega in mednarodno primerljivega visokošolskega sistema.