Magistrski program Turizem je interdisciplinarno zasnovan program, ki poglablja znanja o fenomenu turizma v socio-kulturno, ekonomsko-poslovno, okoljsko in raziskovalno perspektivo. Študenti spoznavajo turizem kot gospodarski in družbeni pojav, analizirajo delovanje turističnih subjektov, prepoznavajo trende na sodobnem turističnem trgu ter dejavnike, ki vplivajo nanje, analitično, metodološko in raziskovalno rešujejo kompleksne probleme na področju storitvenih dejavnosti, povezujejo različne vidike razvoja turizma (osebnostne, družbene, okoljske, makroekonomske in podjetniške) ter na osnovi tega tudi etično in odgovorno sprejemanje odločitev o turizmu. S pomočjo študija številnih dobrih in slabih primerov se usposobljajo za vodilna mesta v turističnem gospodarstvu ter v drugih storitvenih dejavnostih, povezanih s turizmom.

Magistrski program Turizem se izvaja kot redni ali izredni študij v Portorožu. 

Aktualni razpis za vpis je objavljen tukaj: BODOČI ŠTUDENT

Oglej si video predstavitev magistrskega programa TURIZEM, ki je nastal v torek, 18. 4. 2023, na sejmu magistrskih in doktorskih študijskih programov “UPgrade! - razširi svoje znanje”. Predstavitev je izvedel Tadej Rogelja, mag. turiz.