Podiplomski študijski program Turizem

Zakaj TURIZEM?

Podiplomski magistrski študijski program Turizem je interdisciplinarno zasnovan program, ki gleda na fenomen turizma iz socio-kulturne, ekonomsko-poslovne, okoljske in znanstveno-raziskovalne perspektive.

Študent razvije sposobnost oblikovanja novih konceptov in modelov razvoja turizma, turističnih produktov in storitev. Z možnostjo izbire med dvema smerema – poslovno organizacijsko in družbeno prostorsko – se v tej smeri ustrezno profilira. Diplomanti bodo usposobljeni za prevzem vodstvenih in vodilnih funkcij v turističnem gospodarstvu in dejavnostih, ki so povezane s turizmom v zasebnem in javnem sektorju in za samostojno metodološko raziskovanje v turizmu

Kakšen je NAČIN študija?
PREDNOSTI študija pri nas?
KDO se zanj odloči?
Kakšen je PREDMETNIK?

Oglej si video predstavitev magistrskega programa TURIZEM, ki je nastal v torek, 18. 4. 2023, na sejmu magistrskih in doktorskih študijskih programov “UPgrade! - razširi svoje znanje”. Predstavitev je izvedel Tadej Rogelja, mag. turiz.


Kaj MENIJO naši magistranti? >>> ALUMNI KLUB

Aktualni razpis za vpis je objavljen >>> BODOČI ŠTUDENT