Info za študente

Informacije so še vedno v pripravi, zato vas prosimo, da jih redno spremljate. 

Redno napredovanje v višji letnik ter pogoji za napredovanje
Absolventski staž
Pavziranje
Leto plus
Prispevek za študij in šolnine
Navodilo za vpis
Postopek vpisa
Prošnje ob vpisu
Postopek oddaje prošenj in sledenje reševanju prošnje

Arhiv