Info za študente

Informacije so še vedno v pripravi, zato vas prosimo, da jih redno spremljate. 

Redno napredovanje v višji letnik ter pogoji za napredovanje
Absolventski staž
Pavziranje
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI (dodiplomski študijski programi)
Leto plus
Prispevek za študij in šolnine
Navodilo za vpis
Postopek vpisa
Prošnje ob vpisu
Postopek oddaje prošenj in sledenje reševanju prošnje
Študijski koledar
Subvencionirana študentska prehrana - predvpis v letu 2023/2024

Arhiv