Info za študente

Cenik za študijsko leto 2020/2021

Storitve, ki niso zajete v našem ceniku obračunavamo po veljavnem ceniku Univerze na Primorskem.

Cenik storitev za študente Univerze na Primorskem

Podrobnejši ceniki so dostopni tukaj: ŠOLNINE IN PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ PO ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

Splošni pogoji poslovanja UP FTŠ Turistice 2020/2021

Izjava o plačilu šolnine