Zgodovina

1994 – Slovensko turistično gospodarstvo ustanovi Visoko šolo za hotelirstvo in turizem v Portorožu (VŠHT), kot del evropskega projekta PHARE TEMPUS. Predhodnica Turistice tako postane prva samostojna visokošolska ustanova v Sloveniji, ustanovljena po standardih EU. Za prvega dekana je imenovan mag. Marjan Tkalčič.

1995 – Jeseni se na VŠHT vpiše prva generacija študentov, ki študira visokošolski strokovni program Hotelirstvo in turizem. Mednarodno primerljivost programa še vedno zagotavlja evropski projekt TEMPUS, pod katerim je VŠHT povezana z univerzami v Italiji (Università Ca’ Foscari v Benetkah), Franciji (University of Angers), Belgiji (Vrije Universiteit v Bruslju) in na Nizozemskem (University of applied Sciences NHTV v Bredi). Študij se v prvih letih izvaja v najetih prostorih prestižne portoroške Vile Marije.

2000 – VŠHT se preimenuje v Turistico – Visoko šolo za turizem Portorož (Istituto universitario di studi turistici di Portorose, College of Tourism Portorož – Portorose). Skozi evalvacijo, pri kateri sodeluje tudi turistično gospodarstva, se izvede prva vsebinska posodobitev študijskega programa, ki se razvije v tri smeri: Hotelirstvo, Igralništvo in Turizem. Redni študij se izvaja v Portorožu, izredni pa tudi v Radencih in Ljubljani ter Novi Gorici, kjer poteka študijska smer igralništva.

2003 – Dekanovanje prevzame dr. Milan Ambrož. Turistica postane ustanovna članica nove slovenske javne univerze – Univerze na Primorskem. Za izgradnjo novih, lastnih prostorov se ji dodeli zemljišče ob študentskem domu v Portorožu. V času do izgradnje nove stavbe (leta 2007) se predavanja izvajajo v portoroškem Avditoriju. Zasnuje se znanstveno konferenco o turizmu Encuentros, ki se spomladi 2004 izvede kot prva velika mednarodna znanstvena konferenca Turistice.

volutpat auctor aliquam lectus efficitur rhoncus

2006 – Študijski program se pod vodstvom dekanje dr. Marije Ovsenik ponovno aktualizira, tokrat v skladu z bolonjskimi procesi prenove visokega šolstva v državah EU. Študij turizma se začne izvajati na 1. bolonjski stopnji po programih Management turističnih destinacij, Poslovni sistemi v turizmu in Mediacija v turizmu. Turistica začenja kot ena prvih v Sloveniji izvajati 2. stopenjski, magistrski študij turizma, tako v Portorožu kot v Ljubljani. Turistica sodeluje z Vlado Republike Slovenije pri pripravi nove petletne strategije razvoja slovenskega turizma, ki začrta smernice destinacijskega managementa.

2008 – Državni zbor Republike Slovenije potrdi Turistici status fakultete (Fakulteta za turistične študije – Turistica). Turistica začne v študijskem letu 2007/2008 izvajati svoje znanstveno-raziskovalno in pedagoško delo v novih prostorih v bližini Bernardina. Odprtje prostorov (maj 2008) je spremljala 2. mednarodna znanstvena konferenca Encuentros, na kateri so se zbrali raziskovalci in strokovnjaki s področja turizma iz različnih držav, s čimer je Turistica zasnovala mednarodno raziskovalno mrežo v turizmu. Dekanovanje v tem letu prevzame dr. Aleksandra Brezovec. Turistica v skladu s svetovnimi trendi proučevanja dediščine za potrebe turizma dopolni možnosti za nadaljevanje študija na 2. stopnji z magistrskim programom Dediščinski turizem in kot edina fakulteta v Sloveniji začne izvajati univerzitetni študij turizma na 1. stopnji.

cubilia hac blandit potenti congue diam

2009 – Knjižnica Turistice pridobi status depozitorne knjižnice Svetovne turistične organizacije (UNWTO). Za potrebe tesnejšega sodelovanja z okoljem se ustanovijo Alumni klub, Klub partnerjev Turistice in Mediteranski inštitut za raziskovanje turizma. Fakulteta izvaja v partnerstvu s Slovensko turistično organizacijo projekt Banka turističnih priložnosti Slovenije, ki prejme leto kasneje na Svetovni turistični organizaciji pod okriljem Združenih narodov (UN WTO) nagrado za inovativnost.

2012 – Dekan Turistice postane prof. dr. Anton Gosar. Fakulteta začne izvajati tudi prvi slovenski doktorski študijski program turizma – Inovativni turizem. Na svetovni dan turizma otvori 4. mednarodno znanstveno konferenco Encuentros, ki je tako prerasla v redno bienalno srečanje znanstvenikov in raziskovalcev v turizmu na globalni ravni. V študijski proces in v delo fakultetnega Mediteranskega inštituta za raziskovanje v turizmu (MIRT) se vključijo številni mednarodni ugledni profesorji in raziskovalci.

2014 – Univerza na Primorskem postane članica Unescove UNITWIN mreže. Tako se Katedra za kulturni turizem na Turistici poveže s 30 drugimi univerzami, ki izpostavljajo kulturni turizem.

2015 – Turistica praznuje 20. obletnico svojega delovanja. Prične se izvajati študijski program Kulturni turizem.

2016 – Na Turistici slovesno odkrijejo ploščo Unescove mreže. Turistica začne delovati pod taktirko dekana izr. prof. dr. Janeza Mekinca.

integer porttitor suscipit

2017 – V študijskem letu 2017/18 Turistica začne izvajati študijski program v angleškem jeziku Tourism Enterprise Management. 

2020 - Dekanja Turistice postane doc. dr. Marijana Sikošek

Zbornik ob 20-letnici delovanja Fakultete za turistične študije Univerze na Primorskem (1995-2015)