Dodiplomski študij

Izvajamo študij v prijetnem mediteranskem okolju, kjer je turizem del vsakdana

Univerzitetni študijski programi

Visokošolski študijski programi

Izbirnost med članicami UP

Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom  ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljene študijske obveznosti.

Več informacij tukaj.

Več informacij o izbirnih predmetih v letu 2018/2019 dobite v študijski službi UP FTŠ: julija.meznar@fts.upr.si.

Predmeti za izbirnost v 2019/2020

  • Angleški jezik v turizmu MTP 
  • Trajnostni turizem MTP 
  • Management prehrambenih obratov MTP 
  • Management nastanitvenih obratov MTP
  • Športni turizem MTP 
  • Temelji managementa prireditev MTP
  • Tuji jezik v turizmu - začetna raven (nemščina, italijanščina) UN TUR 
  • Športni turizem UN TUR
  • Kongresni turizem UN TUR 

Če želite, da vam posredujemo učni načrt za določen predmet pišite na naslov:  julija.meznar@fts.upr.si