Aktualne objave

Aktualno

Ni aktualnih objav. 

Arhiv

Sklep o razpisu za priznanja in nagrade študentom UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2017/18;

Razpis za podelitev priznanj in nagrad UP FTŠ Turistice za leto 2018 – za zaposlene

Interna objava prostih del: Samostojni strokovni delavec VII/2 (za pravne in splošne zadeve v kadrovsko - pravni službi); Rok: 3 dni od dneva objave: Interna objava prostih del

Poročilo o izidu volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice 2018/19; Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FTŠ Turistice, ki so bile izvedene dne 5. 12. 2018 na volišču v Portorožu.

Razpis volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2018/19; Rok za oddajo pisnih kandidatur: od 26. 11. – 30. 11. 2018 do 15. ure.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora v najem; Rok za oddajo: do vključno 21.10.2018 do 10.00 ure

Podaljšanje roka za oddajo ponudb pri javnem zbiranju ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem Rok za oddajo: do vključno 30.10.2018 do 9.00 ure

Obrazci v Word obliki

Razpis za tutorje študente UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2018/19; Rok prijave: 12. 9. 2018

22. 11. 2017: Sklep o spremembi razpisa volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2017/2018. Razpis najdete tukaj

7. 11. 2017: Volitve v Študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2017/2017 (rok za oddajo do četrtka, 16. 11. 2017, do 15:00 ure): Razpis najdete tukaj

13. 6. 2017: Kandidatna lista za volitve članov Senata UP FTŠ Turistica

29. 5. 2017: Volitve v Senat UP FTŠ Turisticasklep_rokovnik_volitve ČLANOV SENATA fakultete 2017sklep_volilna komisija za volitve ČLANOV SENATA fakultete 2017

7. 11. 2016: Volitve v študentski svet UP FTŠ Turistice v študisjkem letu 2016 /2017 (rok za oddajo do 17.11.2016 do 15:00 ure) razpis

10. 5. 2016: Obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbske: V okviru razpisa za štipendije Vlade Republike Srbije so omogočili 18 štipendij za podiplomske študije v trajanju od 3 do 6 mesecev za kandidate iz Republike Slovenije v starosti do 26. let.
Rok za prijavo je 20. maj 2016.
Dopis in prijavni obrazec.

18. 4. 2016Mnenje Študentskega sveta UP FTŠ Turistice o kandidatu: 

Mnenje ŠS UP FTŠ Turistice

11. 4.  2016: Kandidatna lista in program dela kandidata za dekana UP FTŠ Turistice:

Kandidatna lista

Program dela kandidata za dekana UP FTŠ Turistice

24. 3.  2016Senat UP FTŠ Turistice je na svoji 32. redni seji 23. 3. 2016 sprejel: 

Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volilnih opravil za volitve dekana UP FTŠ Turistice

Sklep o začetku postopka in rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve dekana UP FTŠ Turistice

10. 3. 2016: Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa ERASMUS+ in projekta “Mobility for Enhancement of Students’ Employability”. Več podrobnosti in razpisna dokumentacija je na spletni strani: http://www.zni.si/erasmus-konzorcij.html in na povezavah razpisobvestilo.

4. 2. 2016: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA NA PARTNERSKIH UNIVERZAH V ZDA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+; Rok prijave je 29. 2. 2016.

12. 1. 2016: Dodatni razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM (razpisno leto 2015); Rok prijave je 25.1.2016.

12. 1. 2016: Razpis za izmenjavo osebja med UP in ZDA (samo za partnerje iz ZDA); Rok prijave je 25.1.2016.

19. 1. 2016: Zapisnik 8. redne seje študentskega sveta UP FTŠ Turistice 2014/2015 in 1. konstitutivne seje študentskega sveta UP FTŠ Turistice 2015/2016, z dne 18.01.2016

14. 1. 2016: Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FTŠ Turistice

11. 1. 2016: Zapisnik volitev 2. seje volilne komisije, imenovane glede izvedbe volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice in Kandidatna lista 

4. 1. 2016: Razpis UP Erasmus+ 2016/17 – Študenti

24. 12. 2015: Volitve v študentski svet UP FTŠ Turistica za študijsko leto 2015/16

Volitve v Študentski svet UP FTŠ Turistica

Volitve dekana UP FTŠ Turistice: razglas kandidatov

Kandidatna lista za izvolitev članov ŠS UP FTŠ  in zapisnik 1. volilne komisije