Aktualne objave

AKTUALNO

Razpis rednih volitev dekana UP FTŠ Turistice

Senat UP FTŠ Turistice je na svoji 26. redni seji dne 22. 11. 2023 sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FTŠ Turistice, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Več info >>> TUKAJ

Senat UP Fakultete za turistične študije Turistice je na 29. redni seji dne 21. 2. 2024 sprejel naslednji SKLEP O RAZPISU PRIZNANJ IN NAGRAD ŠTUDENTOM UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2022/2023. 

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj. 

Senat UP Fakultete za turistične študije Turistice je na 29. redni seji dne 21. 2. 2024 sprejel SKLEP RAZPISA ZA PODELITEV PRIZNANJ ZA ZAPOSLENE UP FTŠ TURISTICE ZA LETO 2023. 

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj. 

ARHIV

Ponovni razpis volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2023/2024

Več info >>> TUKAJ.

Lista kandidatov - volitve REKTORJA

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem je na 2. redni seji v ponedeljek, 24. 4. 2023, odprla prejete kandidature za rektorja UP.

Več informacij: TUKAJ


POTRJENA LISTA KANDIDATOV ZA ČLANE UPRAVNEGA ODBORA UP

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem je na 1. redni seji 18. 4. 2023, prejela in odprla kandidature za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem.

Več informacij: TUKAJ


CONFIRMED LIST OF CANDIDATES FOR THE UP MANAGEMENT BOARD

At its first regular session held on 18 April 2023, the electoral commission for the implementation of the regular election of members of the University of Primorska Management Board received and opened the nominations for the appointment of members of the University of Primorska Management Board.

More info: HERE


VOLITVE REKTORJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2023

Senat Univerze na Primorskem je na današnji 37. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem.

Več inforamcij: TUKAJ. 


ELECTIONS OF THE RECTOR OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA 2023

At today's 37th regular session, the Senate of the University of Primorska, has adopted the Decision on the call for regular elections of the Rector of the University of Primorska.

More info: HERE. 


Razpis priznanj in nagrad zaposlenim UP FTŠ Turistice

Senat UP FTŠ Turistice je na 17. redni seji dne 27. 1. 2023 sprejel sklep o objavi Razpisa za podelitev priznanj za zaposlene UP FTŠ Turistice za leto 2022. Rok: 24. 2. 2023 do 15. ure.

Več informacij in navodila: tukaj. 

Razpis priznanj in nagrad študentom UP FTŠ Turistice

Senat UP FTŠ Turistice je na 17. redni seji dne 27. 1. 2023 sprejel SKLEP O RAZPISU PRIZNANJ IN NAGRAD ŠTUDENTOM UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2021/2022. Rok: 24. 2. 2023 do 15. ure.

Več informacij in navodila: tukaj. 

SPREJET SKLEP O RAZPISU REDNIH VOLITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA UP

Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, je sprejela Sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem. Sestavni del Sklepa o razpisu je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem je rok za vlaganje kandidatur za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem od 5. 4. 2023 do 17. 4. 2023 do 12. ure.

Več info: TUKAJ. 


CALL FOR REGULAR ELECTIONS OF MEMBERS OF THE UP MANAGEMENT BOARD

The Rector of the University of Primorska Professor Klavdija Kutnar has adopted a Decision on the call for the regular election of members of the University of Primorska Management Board. The Decision includes the Schedule on the implementation of electoral procedures.

Pursuant to the Schedule on the implementation of electoral procedures for the regular election of members of the University of Primorska Administrative Board, the period for submitting nominations for members of the University of Primorska Management Board is from 5 April 2023 until 17 April 2023 at noon.

More info: HERE. 


Razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice 2022/2023

Več o razpisu, volitvah v ŠS in ostala doikumentacija na voljo: tukaj


UP FTŠ Turistica objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora - TuristiCaffe v najem

Rok za oddajo ponudb:  2.11. 2022 

Javno odpiranje ponudb:  7. 11. 2022 ob 9.00 uri 

Nov termin javnega odpiranja ponudb: 16. 11. 2022 ob 12. uri v sejni sobi UP FTŠ Turistice (4. nadstropje) na naslovu Obala 11a, 6320 Portorož. 

Več o razpisu na povezavi tukaj. 

Objavljen je razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice 2022/2023.

Več informacij tukaj.

17. 5. 2022:  UP FTŠ Turistica objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora - TuristiCaffe v najem. Več info: tukaj.

1. 2. 2022: POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO STORITVE KOORDINACIJA PROJEKTA Google-Social Impact Funding

Na podlagi Pravilnika o postopku oddaje javnih naročil UP št. 002-25/21 z dne 2.11.2021, naročnik Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo za izvedbo storitve KOORDINACIJA PROJEKTA Google-Social Impact Funding.


Več info v spodnjem dokumentu ali: TUKAJ.

Razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ v študijskem letu 2021/2022

Kliknite na povezavo zgoraj, da dostopate dso razpisa in druge dokumentacije in obvestil. 

Razpis volitev članov senata UP FTŠ Turistice 

Senat UP FTŠ Turistice je na svoji 39. redni seji sprejel Sklep o razpisu volitev članov senata UP FTŠ Turistice. Vsaka katedra lahko predlaga najmanj 2 kandidata za člana Senata. Sklep je dostopen: tukaj.

Volilna komisija je na 2. redni seji dne 10.06.2021 sprejela listo kandidatov za volitve članov senata fakultete. 

Objavljen je ponovni razpis volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2020/2021

Več informacij: tukaj

Objavljen je razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ 2020/2021.

Več info: tukaj

24. 9. 2020: JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora v najem

UP FTŠ Turistica objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo lokala TuristiCaffe v najem. Vsi zainteresirani lahko svojo ponudbo oddate najpozneje do 14.10.2020.

19.06.2020 Razpis volitev nadomestnega člana senata UP FTŠ Turistice

Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ na 29. redni seji dne 19.06.2020 sprejel Sklep o razpisu volitev nadomestnega člana senata UP FTŠ Turistice. Prilogi sklepa o razpisu volitev sta rokovnih volilnih opravil in Obrazec 1 (Predlog katedre za nadomestnega člana senata in soglasje kandidata h kandidaturi)

Kandidaturo in soglasje h kandidaturi (obrazec 1) se posreduje volilni komisiji na naslov volilne komisije, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura za člana senata fakultete«. Predlog je posredovan pravočasno, če prispe na sedež fakultete najkasneje do ponedeljka, 29. 06. 2020 do 15.00 ure. Kandidature in soglasja morajo biti posredovana na sedež fakultete v papirnati obliki (ne elektronsko). Naslov volilne komisije: UP FTŠ Turistica, Volilna komisija za izvedbo volitev nadomestnega člana senata fakultete, Obala 11a, 6320 Portorož.

Volilna komisija za izvedbo volitev za nadomestnega člana senata UP FTŠ se je sestala v sredo, 1. 7. 2020, in pregledala prispeli predlog za nadomestnega člana senata fakultete ter sprejela kandidatno listo. Katedra za trajnostni razvoj destinacij je za nadomestno članico senata UP FTŠ predlagala prof. dr. Majo Uran Maravić.

V sredo, 08.07.2020 bo seja Akademskega zbora UP FTŠ, na kateri bodo izvedene volitve nadomestnega člana senata UP FTŠ Turistice.

19.06.2020 Preklic sklepa 14. dopisne seje senata UP FTŠ Turistice

Obveščamo vas, da je senat UP FTŠ Turistice na 29. redni seji dne 19.6.2020 preklical sklep št. 1/14-dop-030/2020 z 14. dopisne seje senata UP FTŠ Turistice o razpisu nadomestnih volitev članov senata UP FTŠ Turistice in pripadajoči prilogi sklepa (Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve člana senata UP FTŠ Turistice in obrazec 1: Predlog katedre za nadomestnega člana senata UP FTŠ Turistice in Soglasje h kandidaturi za nadomestnega člana senata UP FTŠ Turistice).

13.05.2020 Razpis nadomestnih volitev člana senata UP FTŠ Turistice

Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ na 14. dopisni seji, ki je potekala od 11.05.2020 do 13.05.2020 sprejel Sklep o razpisu nadomestnih volitev člana senata UP FTŠ Turistice. Prilogi sklepa o razpisu volitev sta rokovnih volilnih opravil in Obrazec 1(Predlog katedre za nadomestnega člana senata in soglasje  kandidata h kandidaturi.

Kandidaturo in soglasje h kandidaturi (obrazec 1) se posreduje volilni komisiji na naslov volilne komisije, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj! Kandidatura za člana senata fakultete«. Predlog je posredovan pravočasno, če prispe na sedež fakultete najkasneje do petka, 22. 05. 2020 do 15.00 ure. Kandidature in soglasja morajo biti posredovana na sedež fakultete v papirnati obliki (ne elektronsko). Naslov volilne komisije: UP FTŠ Turistica, Volilna komisija za izvedbo nadomestnih volitev člana senata fakultete, Obala 11a, 6320 Portorož.

Volilna komisija za izvedbo nadomestnih volitev član senata UP FTŠ se je sestala v ponedeljek 25.05.2020 in pregledala prispeli predlog za nadomestnega člana senata fakultete. Katedra za trajnostni razvoj destinacij je za nadomestnega člana senata UP FTŠ predlagala prof. dr. Majo Uran Maravić.

V petek, 29.05.2020 bo seja Akademskega zbora UP FTŠ, na kateri bodo izvedene volitve za nadomestnega člana senata UP FTŠ Turstice.

13. 1. 2020: Poziv študentom za sodelovanje pri projektu "Pomen in potenciali aktivnega preživljanja prostega časa".

Zainteresirane študente vabimo, da se prijavite na tanja.planinc@fts.upr.si, najpozneje do srede, 19. februarja 2020.

Več info: tukaj.

24. 1. 2020:  Sklep o razpisu za podelitev priznanj in nagrad in nagrad študentom UP FTŠ za študijsko leto 2018/2019. 

Obveščamo vas, da je Senat UP FTŠ na 26. redni seji dne 24. 01. 2020 sprejel Sklep o razpisu za podelitev priznanj in nagrad in nagrad študentom UP FTŠ za študijsko leto 2018/2019.: 

Predlagatelji pošljejo predlog na obrazcu »Predlog za priznanja/nagrade 2018/19«, ki je priloga razpisa, ter vsa dokazila in obvezne priloge v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani »NE ODPIRAJ! Razpis za priznanja/nagrade 2018/19« po pošti ali osebno v tajništvo fakultete.

Rok za oddajo predlogov je do vključno 28. 02. 2020.

29. 11. 2019: Razpis rednih volitev za dekana UP FTŠ Turistice

Senat UP FTŠ je na svoji 24. redni seji dne 29.11.2019 sprejel sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FTŠ, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

Več info: tukaj.

3. 2. 2020: Poziv za sodelovanje na projektih Po kreativni poti do praktičnega znanja 

Študente vabimo, da se pridružijo ekipi, ki bo skupaj s pedagoškim in delovnim mentorjem izvedla projekte aktivnosti. Projekti trajajo 5 mesecev (od 1.2 do 30.6.2020). 

Rok prijave: 5. 2. 2020

Več informacij: tukaj

Obvestilo o prekilcu volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice

Obveščamo vas, da so volitve v študentski svet UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2019/20. ki bi morale potekati dne 6. 11. 2019 preklicane.

Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice za 2019/2020

Objavljen je ponovni razpis volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2019/2020.
ŠS UP FTŠ Turistice bo v študijskem letu štel največ 12 in najmanj 9 članov.

Rok za oddajo pisnih kandidatur (z obveznima prilogama: potrdilo o vpisu v št. l. 2019/2020 in program dela kandidata v ŠS UP FTŠ Turistice) je do 12.11.2019 (do 15.00 ure).

Več info: tukaj.

RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FTŠ TURISTICE V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Več info: tukaj.

Objavljen je razpis volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2019/2020.
ŠS UP FTŠ Turistice bo v študijskem letu štel največ 12 in najmanj 9 članov.

Rok za oddajo pisnih kandidatur (z obveznima prilogama: potrdilo o vpisu v št. l. 2019/2020 in program dela kandidata v ŠS UP FTŠ Turistice) je do 24.10.2019 (do 15.00 ure).

Rok za oddajo: najpozneje do 10. 7. 2019 

Razglas liste kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem

23. 4. 2019: Volitve Upravnega odbora UP; 

Obveščamo vas, da je volilna komisija za izvedbo rednih volitev za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem na 1. redni seji 17. 4. 2019 prejela in odprla kandidature za člane UO UP.

Razglas liste kandidatov z izvolitev UO UP iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost je: tukaj.

Razglas liste kandidatov članov UO UP iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev je: tukaj

V skladu z Rokovnikom volilnih opravil za izvedbo volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem-predstavnikov univerze (rokovnik) je predviden vpogled v volilne imenike volivcev. Vpogled v volilna imenika volilnih upravičencev bo v skladu z rokovnikom mogoč od ponedeljka, 27. 5. 2019 do četrtka, 30. 5. 2019 med 8. in 16. uro v Kadrovsko-pravni službi Univerze na Primorskem (3. nadstropje tajništva UP). Več info: tukaj

27. 3. 2019: Sklep o razpisu volitev rektorja UP in Rokovnik

Sklep o razpisu za priznanja in nagrade študentom UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2017/18;

Razpis za podelitev priznanj in nagrad UP FTŠ Turistice za leto 2018 – za zaposlene

Interna objava prostih del: Samostojni strokovni delavec VII/2 (za pravne in splošne zadeve v kadrovsko - pravni službi); Rok: 3 dni od dneva objave: Interna objava prostih del

Poročilo o izidu volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice 2018/19; Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FTŠ Turistice, ki so bile izvedene dne 5. 12. 2018 na volišču v Portorožu.

Razpis volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2018/19; Rok za oddajo pisnih kandidatur: od 26. 11. – 30. 11. 2018 do 15. ure.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora v najem; Rok za oddajo: do vključno 21.10.2018 do 10.00 ure

Podaljšanje roka za oddajo ponudb pri javnem zbiranju ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem Rok za oddajo: do vključno 30.10.2018 do 9.00 ure

Obrazci v Word obliki

Razpis za tutorje študente UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2018/19; Rok prijave: 12. 9. 2018

22. 11. 2017: Sklep o spremembi razpisa volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2017/2018. Razpis najdete tukaj

7. 11. 2017: Volitve v Študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2017/2017 (rok za oddajo do četrtka, 16. 11. 2017, do 15:00 ure): Razpis najdete tukaj

13. 6. 2017: Kandidatna lista za volitve članov Senata UP FTŠ Turistica

29. 5. 2017: Volitve v Senat UP FTŠ Turisticasklep_rokovnik_volitve ČLANOV SENATA fakultete 2017sklep_volilna komisija za volitve ČLANOV SENATA fakultete 2017

7. 11. 2016: Volitve v študentski svet UP FTŠ Turistice v študisjkem letu 2016 /2017 (rok za oddajo do 17.11.2016 do 15:00 ure) razpis

10. 5. 2016: Obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbske: V okviru razpisa za štipendije Vlade Republike Srbije so omogočili 18 štipendij za podiplomske študije v trajanju od 3 do 6 mesecev za kandidate iz Republike Slovenije v starosti do 26. let.
Rok za prijavo je 20. maj 2016.
Dopis in prijavni obrazec.

18. 4. 2016Mnenje Študentskega sveta UP FTŠ Turistice o kandidatu: 

Mnenje ŠS UP FTŠ Turistice

11. 4.  2016: Kandidatna lista in program dela kandidata za dekana UP FTŠ Turistice:

Kandidatna lista

Program dela kandidata za dekana UP FTŠ Turistice

24. 3.  2016Senat UP FTŠ Turistice je na svoji 32. redni seji 23. 3. 2016 sprejel: 

Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volilnih opravil za volitve dekana UP FTŠ Turistice

Sklep o začetku postopka in rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve dekana UP FTŠ Turistice

10. 3. 2016: Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa ERASMUS+ in projekta “Mobility for Enhancement of Students’ Employability”. Več podrobnosti in razpisna dokumentacija je na spletni strani: http://www.zni.si/erasmus-konzorcij.html in na povezavah razpisobvestilo.

4. 2. 2016: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA NA PARTNERSKIH UNIVERZAH V ZDA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+; Rok prijave je 29. 2. 2016.

12. 1. 2016: Dodatni razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM (razpisno leto 2015); Rok prijave je 25.1.2016.

12. 1. 2016: Razpis za izmenjavo osebja med UP in ZDA (samo za partnerje iz ZDA); Rok prijave je 25.1.2016.

19. 1. 2016: Zapisnik 8. redne seje študentskega sveta UP FTŠ Turistice 2014/2015 in 1. konstitutivne seje študentskega sveta UP FTŠ Turistice 2015/2016, z dne 18.01.2016

14. 1. 2016: Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FTŠ Turistice

11. 1. 2016: Zapisnik volitev 2. seje volilne komisije, imenovane glede izvedbe volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice in Kandidatna lista 

4. 1. 2016: Razpis UP Erasmus+ 2016/17 – Študenti

24. 12. 2015: Volitve v študentski svet UP FTŠ Turistica za študijsko leto 2015/16

Volitve v Študentski svet UP FTŠ Turistica

Volitve dekana UP FTŠ Turistice: razglas kandidatov

Kandidatna lista za izvolitev članov ŠS UP FTŠ  in zapisnik 1. volilne komisije