Aktualne objave

AKTUALNO

Rok za oddajo: najpozneje do 10. 7. 2019 

Arhiv

Razglas liste kandidatov za volitve rektorja Univerze na Primorskem

23. 4. 2019: Volitve Upravnega odbora UP; 

Obveščamo vas, da je volilna komisija za izvedbo rednih volitev za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem na 1. redni seji 17. 4. 2019 prejela in odprla kandidature za člane UO UP.

Razglas liste kandidatov z izvolitev UO UP iz vrst predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstveno raziskovalno dejavnost je: tukaj.

Razglas liste kandidatov članov UO UP iz vrst predstavnikov upravno administrativnih ali strokovno tehničnih delavcev je: tukaj

V skladu z Rokovnikom volilnih opravil za izvedbo volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem-predstavnikov univerze (rokovnik) je predviden vpogled v volilne imenike volivcev. Vpogled v volilna imenika volilnih upravičencev bo v skladu z rokovnikom mogoč od ponedeljka, 27. 5. 2019 do četrtka, 30. 5. 2019 med 8. in 16. uro v Kadrovsko-pravni službi Univerze na Primorskem (3. nadstropje tajništva UP). Več info: tukaj

27. 3. 2019: Sklep o razpisu volitev rektorja UP in Rokovnik

Sklep o razpisu za priznanja in nagrade študentom UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2017/18;

Razpis za podelitev priznanj in nagrad UP FTŠ Turistice za leto 2018 – za zaposlene

Interna objava prostih del: Samostojni strokovni delavec VII/2 (za pravne in splošne zadeve v kadrovsko - pravni službi); Rok: 3 dni od dneva objave: Interna objava prostih del

Poročilo o izidu volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice 2018/19; Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FTŠ Turistice, ki so bile izvedene dne 5. 12. 2018 na volišču v Portorožu.

Razpis volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2018/19; Rok za oddajo pisnih kandidatur: od 26. 11. – 30. 11. 2018 do 15. ure.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo poslovnega prostora v najem; Rok za oddajo: do vključno 21.10.2018 do 10.00 ure

Podaljšanje roka za oddajo ponudb pri javnem zbiranju ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem Rok za oddajo: do vključno 30.10.2018 do 9.00 ure

Obrazci v Word obliki

Razpis za tutorje študente UP FTŠ Turistice za študijsko leto 2018/19; Rok prijave: 12. 9. 2018

22. 11. 2017: Sklep o spremembi razpisa volitev v ŠS UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2017/2018. Razpis najdete tukaj

7. 11. 2017: Volitve v Študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2017/2017 (rok za oddajo do četrtka, 16. 11. 2017, do 15:00 ure): Razpis najdete tukaj

13. 6. 2017: Kandidatna lista za volitve članov Senata UP FTŠ Turistica

29. 5. 2017: Volitve v Senat UP FTŠ Turisticasklep_rokovnik_volitve ČLANOV SENATA fakultete 2017sklep_volilna komisija za volitve ČLANOV SENATA fakultete 2017

7. 11. 2016: Volitve v študentski svet UP FTŠ Turistice v študisjkem letu 2016 /2017 (rok za oddajo do 17.11.2016 do 15:00 ure) razpis

10. 5. 2016: Obvestilo Ministrstva za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj Republike Srbske: V okviru razpisa za štipendije Vlade Republike Srbije so omogočili 18 štipendij za podiplomske študije v trajanju od 3 do 6 mesecev za kandidate iz Republike Slovenije v starosti do 26. let.
Rok za prijavo je 20. maj 2016.
Dopis in prijavni obrazec.

18. 4. 2016Mnenje Študentskega sveta UP FTŠ Turistice o kandidatu: 

Mnenje ŠS UP FTŠ Turistice

11. 4.  2016: Kandidatna lista in program dela kandidata za dekana UP FTŠ Turistice:

Kandidatna lista

Program dela kandidata za dekana UP FTŠ Turistice

24. 3.  2016Senat UP FTŠ Turistice je na svoji 32. redni seji 23. 3. 2016 sprejel: 

Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volilnih opravil za volitve dekana UP FTŠ Turistice

Sklep o začetku postopka in rokovnik za izvedbo volilnih opravil za volitve dekana UP FTŠ Turistice

10. 3. 2016: Mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja v tujini v okviru programa ERASMUS+ in projekta “Mobility for Enhancement of Students’ Employability”. Več podrobnosti in razpisna dokumentacija je na spletni strani: http://www.zni.si/erasmus-konzorcij.html in na povezavah razpisobvestilo.

4. 2. 2016: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI OSEBJA ZA NAMEN POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA NA PARTNERSKIH UNIVERZAH V ZDA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+; Rok prijave je 29. 2. 2016.

12. 1. 2016: Dodatni razpis za praktično usposabljanje študentov v okviru programa Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM (razpisno leto 2015); Rok prijave je 25.1.2016.

12. 1. 2016: Razpis za izmenjavo osebja med UP in ZDA (samo za partnerje iz ZDA); Rok prijave je 25.1.2016.

19. 1. 2016: Zapisnik 8. redne seje študentskega sveta UP FTŠ Turistice 2014/2015 in 1. konstitutivne seje študentskega sveta UP FTŠ Turistice 2015/2016, z dne 18.01.2016

14. 1. 2016: Poročilo o izidu volitev v ŠS UP FTŠ Turistice

11. 1. 2016: Zapisnik volitev 2. seje volilne komisije, imenovane glede izvedbe volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice in Kandidatna lista 

4. 1. 2016: Razpis UP Erasmus+ 2016/17 – Študenti

24. 12. 2015: Volitve v študentski svet UP FTŠ Turistica za študijsko leto 2015/16

Volitve v Študentski svet UP FTŠ Turistica

Volitve dekana UP FTŠ Turistice: razglas kandidatov

Kandidatna lista za izvolitev članov ŠS UP FTŠ  in zapisnik 1. volilne komisije