Upravno-administrativno osebje

Tajništvo / Dekanat

 

dekanat@fts.upr.si

mag. Klara Dodič Pegan pomočnica tajnika članice klara.pegan@fts.upr.si 05/617-70-36 pisarna 403
Danijela Morato strokovna delavka danijela.morato@fts.upr.si 05/617-70-21 pisarna 407
Mariana Rodela samostojna strokovna delavka mariana.rodela@fts.upr.si 05/617-70-75 pisarna 411

Kadrovsko-pravna služba

kadrovska@fts.upr.si

Martina Trunkl Batič samostojna strokovna delavka martina.trunkl@fts.upr.si 05/617-70-37 pisarna 404

Finančno računovodska služba

racunovodstvo@fts.upr.si

Nevenka Bahor strokovna delavka nevenka.bahor@fts.upr.si 05/617-70-24 pisarna 402
Zinka Bon strokovna delavka zinka.bon@fts.upr.si 05/617-70-24 pisarna 402

Služba za študijske zadeve

Julija Švagelj Mežnar vodja področja julija.meznar@fts.upr.si 05/617-70-05 pisarna 409

Referat za študentske zadeve

referat@fts.upr.si

Tamara Borse, mag. turiz. samostojna strokovna delavka tamara.borse@fts.upr.si 05/617-70-60 pisarna 103
Mita Lazar, spec. samostojna strokovna delavka mita.lazar@fts.upr.si 05/617-70-28 pisarna 103

Služba za mednarodno dejavnost

international@fts.upr.si

Marko Samarin samostojni strokovni delavec marko.samarin@fts.upr.si 05/617-70-07 pisarna 101
Milica Tokalić, spec. samostojna strokovna delavka milica.tokalic@fts.upr.si 05/617-70-76 pisarna 101

UP UK - Knjižnica UP FTŠ

knjiznica@fts.upr.si

mag. Mojca Novak samostojna strokovna delavka mojca.novak@upr.si 05/617-70-30 pisarna 300

Strokovna praksa

mag. Igor Novel, viš. pred. praksa igor.novel@fts.upr.si 05/617-70-14 pisarna 305

Projektna pisarna

Ana Allegra samostojna strokovna delavka ana.allegra@fts.upr.si 05/617-70-54 pisarna 414
Urška Žunkovič samostojna strokovna delavka urska.zunkovic@fts.upr.si  05/617-70-52 pisarna 414

Služba za IKT

podpora@fts.upr.si

Rian Bizjak samostojni strokovni delavec rian.bizjak@fts.upr.si 05/617-70-13 pisarna 412

Služba za vzdrževanje

Rizah Palamar tehnični delavec rizah.palamar@fts.upr.si 05/617-70-00 recepcija
Ema Palamar čistilka ema.palamar@fts.upr.si 05/617-70-17
Fadila Kurtović čistilka fadila.kurtovic@fts.upr.si 05/617-70-17