Kakovost

Skrb za kakovost

Gradiva in poročila v zvezi s spremljanjem, ugotavljanjem in izvajanjem kakovosti

Na UP FTŠ Turistica se zavedamo pomembnosti spremljanja in zagotavljanja kakovosti študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega in razvojnega dela in organizacije, zato spremljamo kakovost skozi redno pripravo Letnega programa dela, Letnega poročila, Samoevalvacijskega poročila in drugih analiz.
Povzetki samoevalvacijskih poročil
Povzetki letnih programov dela
Poročila o rezultatih študentskih anket
Povzetki poročil o zadovoljstvu zaposlenih
Poslovnik kakovosti UP

Koristne povezave