MIRT - Mediteranski inštitut za raziskave v turizmu

MIRT – Mediteranski inštitut za raziskave v turizmu je bil ustanovljen leta 2009 z namenom, da postane vodilna znanstvena-raziskovalna institucija na področju turizma tako v Sloveniji kot širšem mednarodnem prostoru. Turistica in MIRT si prizadevata za vzpostavitev sodobnega sistema raziskovalno razvojne dejavnosti v turizmu ter povečevanje razvoja in prenosa znanja v turistično gospodarstvo in med druge uporabnike znanja.

DEJAVNOSTI

V Mediteranskem inštitutu za raziskave v turizmu opravljamo raziskave in analize, vezane na naslednja področja:
• delovanje turističnih podjetij in destinacij,
• raziskave in analize na področju turističnega trga z namenom prepoznavanja novih trendov za načrtovanje novih turističnih proizvodov/storitev,
• marketing turističnih podjetij in destinacij (učinki akcij tržnega komuniciranja, marketinške strategije, trženje novih storitev/proizvodov, oblikovanje nove turistične ponudbe, analiza cen),
• upravljanja turističnih destinacij in podjetij z namenom izboljšanja učinkovitosti poslovanja, trženja, razvoja,
• učinki turistične ponudbe na okolje,
• raziskave in analize okolja in prostora z namenom oblikovanja nove turistične ponudbe ali destinacije (lokalno, regionalno in državno planiranje turizma),
• merjenje zadovoljstva gostov,
• merjenje zadovoljstva zaposlenih,
• merjenje uspešnosti poslovanja v turizmu,
• kakovosti turistične ponudbe,
• druge temeljne in aplikativne raziskave na področju turizma po željah naročnikov.

Ukvarjamo se z izdelavo ekspertiz in svetovanja po željah naročnika in v skladu s kompetencami UP FTŠ Turistice:
• podjetniški, trženjski in projektni načrti za turistična podjetja in organizacije,
• strategije razvoja in strategije trženja turizma,
• interni sistemi kakovosti storitev v gostinstvu,
• modeli organiziranosti turizma.

KONTAKTI

Ana Allegra, samostojna strokovna delavka za raziskovalno delo

Obala 11a, 6320 Portorož
Tel.: +386/5/617-70-54
e-mail: ana.allegra@fts.upr.si

Kontakt:
Ana Allegra,
Tel.: +386/5/617-70-54
e-mail: ana.allegra@fts.upr.si