Dediščinski turizem

ZAKAJ dediščinski turizem?

Cilj študijskega programa je izoblikovati visokospecializirani strokovni profil magistra za potrebe dela v turistični panogi kakor tudi za tiste samostojne podjetniške dejavnosti v turizmu, ki slonijo na dediščinskih resursih. Študijski program kot prvi v Sloveniji zapolnjuje vrzel v visokošolskem izobraževanju s področja turizma in dediščine, ki sta vse bolj povezana. 

Program Dediščinski turizem nudi znanja in kompetence na področju kulturne in naravne dediščine ter turističnega poslovanja, s poudarkom na vključevanju dediščinskih vsebin v turistično ponudbo (npr. pri organizaciji potovanj, v naravovarstvenih organizacijah ter kulturnih ustanovah, v javnem sektorju in malem podjetništvu).

Kakšen je NAČIN študija?
PREDNOSTI študija pri nas?
KDO se zanj odloči?
Kakšen je PREDMETNIK?

Oglejte si video predstavitev magistrskega programa DEDIŠČINSKI TURIZEM, ki je nastal v torek, 18. 4. 2023, na sejmu magistrskih in doktorskih študijskih programov “UPgrade! - razširi svoje znanje”. Predstavitev je izvedel izr. prof. dr. Gorazd Sedmak.

Kaj MENIJO naši magistranti? >>> ALUMNI KLUB

Aktualni razpis za vpis je objavljen >>> BODOČI ŠTUDENT