Dediščinski turizem

Program se izvaja v sodelovanju s Fakulteto za humanistične študije. 

Cilj študijskega programa je izoblikovati visokospecializirani strokovni profil magistra za potrebe dela v turistični panogi kakor tudi za tiste samostojne podjetniške dejavnosti v turizmu, ki slonijo na dediščinskih resursih. Študijski program kot prvi v Sloveniji zapolnjuje vrzel v visokošolskem izobraževanju s področja turizma in dediščine, ki sta vse bolj povezana. Program Dediščinski turizem nudi znanja in kompetence na področju kulturne in naravne dediščine ter turističnega poslovanja, s poudarkom na vključevanju dediščinskih vsebin v turistično ponudbo (npr. pri organizaciji potovanj, v naravovarstvenih organizacijah ter kulturnih ustanovah, v javnem sektorju in malem podjetništvu). 

Magistrski program Dediščinski turizem se izvaja kot redni študij v Portorožu, izjemoma tudi v Kopru

Aktualni razpis za vpis je objavljen tukaj: BODOČI ŠTUDENT

Oglejte si video predstavitev magistrskega programa DEDIŠČINSKI TURIZEM, ki je nastal v torek, 18. 4. 2023, na sejmu magistrskih in doktorskih študijskih programov “UPgrade! - razširi svoje znanje”. Predstavitev je izvedel izr. prof. dr. Gorazd Sedmak.