Katedra za kulturni turizem

Katedra za kulturni turizem pokriva raznolike družboslovne in humanistične vsebine turističnih študijev. Njena domena so raziskovanja teoretsko metodoloških, antropoloških, etnoloških, geografskih, jezikovnih, komunikoloških, kulturoloških, socioloških, zgodovinskih, umetnostnih, verskih in drugih posebnosti turizma.

Katedra za kulturni turizem je nosilka povezav z Unescovo mrežo univerz za kulturo, turizem in razvoj (UNESCO-UNITWIN Network »Culture, Tourism and Development« s sedežem na pariški Sorboni), ki zastopa Univerzo na Primorskem kot članico, Fakulteto za turistične študije – TURISTICO pa kot fakulteto Unescove mreže univerz za Slovenijo. Vzpostavila je strateške mreže partnerstev z institucijami, stanovskimi in drugimi organizacijami v Sloveniji in po svetu. Katedra razvija mrežo za pridobivanje dodatnih virov iz naslova sistemskega razvijanja multikulturnih kompetenc študentov in posledično njihove zaposljivosti v Sloveniji in tujini.

Katedra skrbi za kontinuirano izobraževanje na področju kulturnega in dediščinskega turizma na I. in II. stopnji študija. Katedra za kulturni turizem tako pokriva področje, ki se v enem delu ne spreminja, temveč le ohranja, v drugem delu pa je sprememba tista, ki določa odnose z njenim kulturnim in naravnim okoljem.

Člani katedre so aktivni na pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem in aplikativnem področju. Sodelujejo pri nacionalnih in mednarodnih projektih, izdelujejo recenzentska mnenja ter nastopajo v lokalnih in mednarodnih medijih. S tem prenašajo svoje znanje na širše geografsko območje, sodelujejo v realnem okolju in aktualnih dogajanjih, nova spoznanja pa prenašajo v obliki pisnih objav in predavanj na generacije študentov, ki jih zanima raziskovanje turizma z vidika »koristnosti nekoristnega« lepih umetnosti, humanizma in kulture. Katedra k izvedbi programov vabi slovenske in tuje strokovnjake, ki s svojim znanjem dopolnjujejo in bogatijo  študijske vsebine kulturnega turizma.

Člani Katedre za kulturni turizem 


doc. dr. Simon Kerma, predstojnik
Nina Lovec, lektor
izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
mag. Tomi Brezovec, viš. pred.
doc. dr. Aleš Gačnik
mag. Šarolta Godnič Vičič, viš. pred.
red. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin
mag. Zorana Medarić, viš. pred.
mag. Tina Orel Frank, lektor
Ljudmila Sinkovič, lektor
doc. dr. Matej Vranješ
doc. dr. Irena Weber