Katedra za kulturni turizem

Katedra za kulturni turizem


doc. dr. Simon Kerma, predstojnik
doc. dr. Aleš Gačnik, namestnik
izr. prof. dr. Aleksandra Brezovec
doc. dr. Irena Weber
Ljudmila Sinkovič, lektor
dr. Nina Lovec, lektor
mag. Zorana Medarić
mag. Šarolta Godnič Vičič
izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin
mag. Tomi Brezovec
mag. Tina Orel Frank
doc. dr. Matej Vranješ