Katedra za kulturni turizem

Katedra za kulturni turizem se zavzema za kakovost v izobraževanju in raziskovanju, obenem pa se tudi aktivno povezuje z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami, strokovnimi organizacijami ter s sektorji kulture, dediščine in turizma. 

Člani katedre so strokovnjaki na področju družboslovnih in humanističnih ved. Tako si prizadevajo za kritično obravnavo turizma kot družbenega pojava kot tudi turizma v praksi. Stremijo k raziskovanju in preučevanju širokega razpona tem, povezanih s kulturnim turizmom. Da bi zagotovili globlje razumevanje slednjega, spodbujajo interdisciplinarno sodelovanje.

Katedra za kulturni turizem je nosilka povezav z Unescovo mrežo univerz za kulturo, turizem in razvoj (UNESCO-UNITWIN Network »Culture, Tourism and Development«) in je tako odgovorna za ohranjanje povezav znotraj mreže ter aktivno vključena v njene dejavnosti.  

Katedra za kulturni turizem je odgovorna za razvoj dodiplomskih in magistrskih študijskih programov s področja kulturnega in dediščinskega turizma. Prek partnerstev na državni in mednarodni ravni z visokošolskimi inštitucijami ter kulturnim, dediščinskim in turističnim sektorjem katedra poskuša zagotoviti priložnosti za izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje študentov in diplomantov Turistice.

Člani katedre aktivno sodelujejo pri državnih, regionalnih in mednarodnih raziskavah ter razvojnih projektih z različnih področij kulturnega turizma.

Katedra je skrbnik za študijske programe: Kulturni turizem (UN).

Predstojnica katedre za obdobje od 1. 11. 2023 do 6. 7. 2025 je prof. dr. Tadeja Jere Jakulin.

 

 

 

Člani Katedre za kulturni turizem 

prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, predstojnica
dr. Tina Orel Frank, lekt.,
doc. dr. Irena Weber
izr. prof. dr. Simon Kerma
Nina Lovec, lektor
mag. Tomi Brezovec, viš. pred.
izr. prof. dr. Aleš Gačnik
mag. Šarolta Godnič Vičič, viš. pred.
prof. dr. Tadeja Jere Jakulin
Ljudmila Sinkovič, lektor
Peter Kopić
Daša Okrožnik, mag. turiz.