Raziskovanje in projekti

Zadnje novice

Turizem je multidisciplinarno raziskovalno področje, pogosto tesno povezano z razvojnimi in tržnimi vprašanji. Eno od poslanstev fakultete je tudi raziskovalna dejavnost. Turistica je z notranjim aktom leta 2009 ustanovila Mediteranski inštitut za raziskovanje turizma (MIRT), skozi katerega je vzpostavila sodoben sistem raziskovalno-razvojne dejavnosti v turizmu ter povečala prenos znanja v svoje okolje. Raziskovalno delo, ki se izvaja na fakulteti, obsega nacionalne in mednarodne znanstveno-raziskovalne projekte, čezmejne, razvojne in tržne projekte.

Projekti

KONTAKTI

Ana Allegra, samostojna strokovna delavka za raziskovalno delo

Obala 11a, 6320 Portorož
Tel.: +386/5/617-70-54

e-mail: ana.allegra@fts.upr.si