Katedra za management v turizmu

Katedra za management v turizmu

Katedra za management v turizmu je največja katedra na Fakulteti za turistične študije - Turistici in združuje učitelje in raziskovalce, ki turizem preučujejo in raziskujejo iz multidisciplinarnega vidika s poudarkom na managementu v turizmu. 

Raziskovalni projekti kot tudi pedagoško področje katedre stremijo k pridobitvi in podajanju znanja s področja upravljanja turističnih organizacij tako na globalni kot tudi lokalni ravni. Tako je poudarek na poučevanju in preučevanju poslovanja, poslovnih funkcij in managementa v turističnih podjetjih in enkratnih dogodkih. Poleg tega pa pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu člani obravnavajo različne vrste tematskih turističnih produktov.

Člani katedre se aktivno vključujejo v nacionalne in mednarodne organizacije s področja upravljanja turističnih podjetij ter aktivno sodelujejo s poslovnim okoljem. Kot gostujoči predavatelji na tujih univerzah ter avtorji številnih prispevkov v domačih in tujih znanstvenih revijah in drugih publikacijah pa člani katedre prispevajo k razvoju znanja in dobrih praks o poslovanju, organiziranju in vodenju poslovnih procesov ter ponudbe v turizmu. 

Katedra je skrbnik za študijske programe: Management turističnih podjetij, Turizem (UN).

Predstojnica katedre za obdobje 7. 7. 2023 do 6. 7. 2025 je doc. dr. Janja Gabruč