Organiziranost

Senat

dr. Janez Mekinc, predsednik
dr. Marko Kukanja
dr. Metod Šuligoj
dr. Simon Kerma
dr. Irena Weber
dr. Miha Lesjak
dr. Marijana Sikošek
Adrijana Šučur, študentka
Katarina Igličar, študentka

Komisije senata

Komisija za izvolitve v nazive
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
Komisija za študijske zadeve 1. stopnje
Komisija za študijske zadeve 2. in 3. stopnje
Komisija za študentske zadeve
Komisija za kakovost in evalvacije
Komisija za priznavanje znanj in spretnosti
Komisija za mednarodno sodelovanje
Komisija za priznavanje tujega izobraževanja

Akademski zbor

dr. Tadeja Jere Jakulin, predsednica
dr. Metod Šuligoj, podpredsednik
Sestava akademskega zbora je v skladu s pravili UP FTŠ Turistica.

Študentski svet Turistice

Trenutna sestava Študentskega sveta Turistice:
Adrijana Šučur, predsednica
Kristina Bogataj, podpredsednica
Maša Peršič, tajnik
Ikbala Makić
Karin Šnabl
Katarina Igličar
Dan Grešak
Žiga Vintar
Nikolina Janković
Emina Baltić

Katedre

Zaposleni