Organiziranost

Senat UP FTŠ Turistice za mandatno obdobje 2021 - 2025

doc. dr. Marijana Sikošek, predsednica
izr. prof. dr. Marko Kukanja
izr. prof. dr. Metod Šuligoj
doc. dr. Simon Kerma
doc. dr. Aleš Gačnik
prof. dr. Maja Uran Maravić
prof. dr. Ksenija Vodeb
Adrijana Šučur, študentka
Žiga Vintar, študent

Komisije senata

Komisija za izvolitve v nazive
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo
Komisija za študijske zadeve 1. stopnje
Komisija za študijske zadeve 2. in 3. stopnje
Komisija za študentske zadeve
Komisija za kakovost in evalvacije
Komisija za priznavanje znanj in spretnosti
Komisija za mednarodno sodelovanje
Komisija za priznavanje tujega izobraževanja

Akademski zbor

dr. Tadeja Jere Jakulin, predsednica
dr. Metod Šuligoj, podpredsednik
Sestava akademskega zbora je v skladu s pravili UP FTŠ Turistica.

Študentski svet Turistice

Trenutna sestava Študentskega sveta Turistice:

Aleksandra Belcl
Taja Kavčič
Žiga Vintar
Ikbala Makić
Karin Šnabl
Primož Drevenšek
Peter Šavron
Nikolina Janković
Adrijana Šučur

Katedre

Zaposleni