Helena Nemec Rudež

Helena Nemec Rudež je redna profesorica na FTŠ Turistici Univerze na Primorskem. Po izvolitvi v naziv redne profesorice je 21. junija 2017 opravila javno inavguracijsko predavanje z naslovom “Dohodkovna elastičnost turističnega povpraševanja: stara dognanja in nove raziskave” na Univerzi na Primorskem.

Po gimnaziji se je vpisala na Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani, kjer je diplomirala, magistrirala in doktorirala. Doktorsko disertacijo z naslovom Intelektualni kapital v slovenskih turističnih podjetjih je izdelala pod mentorstvom prof. dr. Tanje Mihalič in somentorstvom prof. dr. Bogomirja Kovača in jo ubranila leta 2004. Pedagoško in raziskovalno deluje na področju ekonomije turizma in trženja turizma. Predava tudi v okviru programa mednarodne izmenjave študentov Erasmus. Je avtorica znanstvenih člankov, prispevkov, knjig s področja turizma. Leta 2015 je prejela priznanje UP FTŠ Turistice za znanstveno-raziskovalno delo. Med leti 2009 in 2017 je bila najprej predstojnica Katedre za management turističnih podjetij in kasneje predstojnica Katedre za razvoj in trženje turističnih storitev, sedaj pa se zopet v polni meri lahko posveča svojemu raziskovalnemu in pedagoškemu delu. Med leti 2011 in 2019 je v sklopu dveh mandatov članica Senata Univerze na Primorskem.