Poslovil se je Marjan Tkalčič, prvi dekan Turistice

V soboto, 10. oktobra 2020, se je za vedno poslovil prvi dekan Fakultete za turistične študije Turistice Univerze na Primorskem, in ena ključnih osebnosti razvoja izobraževanja v turizmu, dr. Marjan Tkalčič.

Dr. Marjan Tkalčič je bil rojen leta 1949 v Moverni vasi v Beli Krajini. Po maturi na Gimnaziji Črnomelj je leta 1973 diplomiral s področja geografije in zgodovine, leta 1994 pa opravil magisterij na Univerzi v Benetkah.

Na začetku svoje poklicne poti je služboval kot učitelj na osnovni šili Vojke Šmuc ter na Srednji gostinski in turistični šoli v Izoli, kasneje pa kot ravnatelj Gostinskega šolskega centra v Izoli. Izzivi na področju gostinsko-turistične stroke so ga vodili še višje – bil je tudi prvi dekan Turistice, takrat imenovane še Visoke šole za hotelirstvo in turizem (VŠHT), ki je nastala pod okriljem evropskega programa Tempus in najprej domovala v portoroški Vili Mariji.

Ob njenem odprtju leta 1995 je dr. Tkalčič povedal: »Visoka šola za hotelirstvo in turizem je prvi samostojni visokošolski zavod v Sloveniji, ki ga je ustanovilo gospodarstvo z jasno izraženim ciljem: zagotoviti turističnemu gospodarstvu visoko izobražene, široko razgledane, odlično usposobljene in motivirane kadre, s pomočjo katerih bo slovenski turizem sposoben enakovredno konkurirati na evropskem in svetovnem tržišču.«

Kot prvi dekan je Turistico vodil od leta 1995 pa vse do leta 2003. Leta 2000 se je VŠHT pod njegovim dekanovanjem preimenovala v  Turistico – Visoko šolo za turizem Portorož.

Dr. Marjan Tkalčič je poleg dekanskih nalog predano opravljal predavateljsko delo in bil mentor mnogim diplomantom fakultete. Poleg tega si je prizadeval za široko vpetost Turistice v slovenski in mednarodni univerzitetni prostor, kakor tudi za ustanovitev Univerze na Primorskem. V letih 2005 do 2009 je bil tudi eden prvih predsednikov Upravnega odbora univerze. Bil je prejemnik številnih priznanj in avtor več člankov na področju turizma.

Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru, kjer je bil novembra 2014 promoviran v doktorja znanosti, je doktoriral na temo »Vpliv managementa v turističnem gospodarstvu na izobraževanje za turizem – primer Slovenije«. Izobraževanje v turizmu je zanj predstavljalo življenjski projekt.

Dr. Marjan Tkalčič je bil ena ključnih osebnosti razvoja izobraževanja za turizem, zato se bo v zgodovino slovenskega visokega šolstva zapisal kot vizionar na omenjenem področju.

Soprogi Diomiri, sinu Marku in hčerki Darji Tkalčič ob nenadomestljivi izgubi dragega moža in očeta izrekamo globoko sožalje.

Na Fakulteti za turistične študije Turistici Univerze na Primorskem v Portorožu, Obala 11/a, bo v kotičku Galerije dekanov (1. nadstropje) od 12. do 16. oktobra 2020 odprta žalna knjiga.

 

Fotografija: Arhiv UP FTŠ Turistica

V spomin dr. Marjanu Tkalčiču, spoštovanemu sodelavcu, zaslužni profesor dr. Anton Gosar

Pismo študentov prve generacije (1995) Turistice (takratne VŠHT):

Na fotografijah 1. generacija študentk in študentov Turistice (absolventski ples in ob 20. obletnici)