Covid-19: Ukrepi Univerze na Primorskem (Oktober 2020)

Univerza na Primorskem je že ob pripravah na izvedbo študijskega leta 2020/2021 upoštevala zaostrene razmere zaradi širjenja bolezni COVID-19. Zato se že od 1. oktobra velik del študijskih vsebin odvija na daljavo prek orodja ZOOM.

Danes, 15. 10. 2020, so dekani članic in rektorica sprejeli še dodatno priporočilo, in sicer, da se na daljavo (spletno) odvijajo vse študijske vsebine, ki jih je mogoče kakovostno izvesti na tak način. Tako lahko študenti pričakujejo prilagoditve, o katerih jih bodo obvestile posamezne fakultete.

Medtem se bodo ob upoštevanju vseh varnostnih in preventivnih navodil in priporočil v prostorih univerze še vedno odvijale vse vsebine v specializiranih učilnicah kot so na primer laboratorijske vaje, klinične vaje, računalniške vaje, predmeti s področja športa in podobno. Študenti lahko še vedno opravljajo klinično in praktično usposabljanje ter hospitacije v učnih ustanovah, v kolikor so jih te pripravljene sprejeti.

Študenti lahko še vedno bivajo v študentskih domovih Univerze na Primorskem, prav tako je ob dodatnih varnostnih omejitvah še vedno mogoča tudi rekreacija študentov in zaposlenih pod okriljem Šport UP.

Novi sklep vsem zaposlenim dodatno omogoča delo na daljavo.

Ob tem vse študente in zaposlene naprošamo, naj dosledno skrbijo za higieno rok in kašlja, naj v prostorih univerze nosijo zaščitne maske in predvsem v prostore univerze prihajajo le, če so zdravi.

Trenutno veljavni ukrepi so objavljeni tu: POVEZAVA.