COVID-19 INFO

Aktualne informacije

Od 15. 2. 2021 na Univerzi na Primorskem veljajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:

IZVAJANJE DEJAVNOSTI UNIVERZE

V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno opravljanje laboratorijskih vaj, individualnega dela, izpitov in seminarjev ob upoštevanju Navodil Univerze na Primorskem za izvajanje dela v prostorih univerze v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19. Pri tem:

 • je število sodelujočih na seminarjih in izpitih omejeno na 11 oseb (10 + izvajalec);
 • je potrebno vzdrževanje minimalne medosebne razdalje 1,5 metra med posamezniki – manjša razdalja je dovoljena le v specializiranih predavalnicah (laboratoriji, vajalnice, glasbene učilnice, simulacijske sobe, računalniške predavalnice, itn.),
 • morajo vsi študenti in zaposleni nositi maske v skupnih prostorih. Natančnejše zahteve za nošenje mask so objavljene na spletni strani univerze,
 • se zaposleni, ki izvajajo pedagoški proces v prostorih univerze, udeležijo tedenskega hitrega antigenskega testiranja na bolezen COVID- 19 in so na njem negativni.

Pod enakimi pogoji je dovoljeno tudi izvajanje terenskih vaj in predmetov s področja športa, kjer je potrebno slediti tudi navodilom upravljalcev in ukrepom, ki urejajo posamezne dejavnosti.

Predavanja in seminarji z udeležbo več oseb se ne izvajajo v prostorih univerze, ampak prilagojeno:

 • kjer je to mogoče se pedagoški proces izvaja na daljavo;
 • v kolikor pedagoškega procesa ni mogoče izvesti učinkovito na daljavo, se opravljanje teh aktivnosti prestavi na kasnejši čas;
 • v kolikor učne ustanove, kot so bolnišnice, domovi starejših občanov, šole in podobno, ne omogočajo izvajanja usposabljanja, učenja in oblik poučevanja v skupinah, se te aktivnosti prestavi na kasnejši čas.

Vodstvo rektorata in članic organizira delo tako, da se študijski, raziskovalni in administrativni procesi čimbolj nemoteno odvijajo tudi vnaprej, ne glede na veljavne ukrepe.

MAKSIMALNO ŠTEVILO OSEB V PROSTORU

Omejeno je maksimalno število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v posameznem prostoru:

 • 11 oseb v splošnih predavalnicah (10 študentov in izvajalec),
 • 17 oseb v specializiranih predavalnicah (15 študentov, izvajalec in tehnik), kjer ni mogoče zagotavljati minimalne medosebne razdalje za specializiran.

 Omejitev ne velja za Študentske domove, ki omejitve določijo sami.

SLUŽBENE POTI IN MOBILNOSTI

Službene poti v tujino in odhodne mednarodne mobilnosti študentov in zaposlenih, ki trajajo dlje kot mesec dni so dovoljene brez omejitev. Krajše službene poti in mobilnosti študentov in zaposlenih so dovoljene v primeru, da na poti in ob povratku ni potrebno preživljanje karantene. Dohodne mobilnosti so dovoljene ob upoštevanju Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije.

DELO OD DOMA

Zaposleni se dogovorijo z vodstvom članice ali rektorata o organizaciji dela (delo v prostorih, delo od doma, odsotnost). Pri tem vodstvo rektorata in članic zagotovi, da so podpisniki na voljo za podpisovanje in da se nujni procesi nemoteno odvijajo vnaprej:

 • čiščenje in vzdrževanje prostorov univerze,
 • sprejem in oddaja pošte,
 • IKT podpora zaposlenim,
 • in morebitni drugi nujni procesi.

BIVANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH

Omeji se gibanje v študentskih domovih skladno z vsakokratnim Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih.

Vodstvo in uprava študentskih domov sami presojajo o utemeljenih razlogih za uveljavljanje izjem bivanja v študentksih domov.

REKREACIJA

Rekreacija študentov in zaposlenih je dovoljena skladno z odloki Vlade Republike Slovenije, ki urejajo šport in rekreacijo v času ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19.

KNJIŽNICE

Knjižnice lahko brezkontaktno izposojajo gradiva po predhodnem dogovoru.

DELOVANJE ORGANOV UNIVERZE IN ČLANIC IN VOLITVE

Organi univerze in članic lahko delujejo v prostorih univerze pod pogojem, da ni preseženo maksimalno število oseb na prostor (10) in da je zagotovljena minimalna medosebna razdalja med vsemi sodelujočimi. Pod enakimi pogoji je mogoče izvesti tudi volitve v organe univerze in članice. Organizator volitev pred izvedbo pripravi varnostni načrt, kjer opredeli vse ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in ga pošlje v pregled rektorici. Rektorica nato izda soglasje za izvedbo volitev v živo.

ORGANIZACIJA JAVNIH DOGODKOV

Na kasnejši čas so prestavljeni vsi javni dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge kontaktne aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo.

NAVODILA

Rektorat pripravi navodila za izvajanje dela, pedagoškega procesa in preverjanja znanj, članice pa natančneje opredelijo protokole glede na specifike prostorov v katerih izvajajo posamezne dejavnosti. Z navodili se seznani vse študente in zaposlene pred pričetkom izvajanja dela v prostorih univerze. Pri tem je potrebno upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z boleznijo COVID-19.

POZIVI

Vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,

Vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO.

Vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.

NOŠENJE MASK

Trenutne zahteve za nošenje mask oziroma druge ustrezne zaščite v prostorih Univerze na Primorskem: 

OBVEZNO PRIPOROČENO NI POTREBNO
predavanja - izvajalec 
predavanja - izvajalec za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala
predavanja - študenti
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - izvajalec X
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - izvajalec  za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala X
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - študenti X
športne aktivnosti - izvajalec X
športne aktivnosti - študenti
terenske vaje - izvajalec X
terenske vaje - študenti X
delo na lastnem delovišču - zagotovljena razdalja X
premikanje po skupnih prostorih X
zadrževanje na prostem - zagotovoljena razdalja X
zadrževanje na prostem - ni zagotovljena razdalja X
zadrževanje v skupnih prostorih X
sestanki - zagotovljena razdalja X
sestanki - ni zagotovljena razdalja X
prireditve - govorec
prireditve - publika

(Za aktivnosti, ki se ne izvajajo v prostorih univerze, ni navedbe o obveznosti nošenja mask)

Ne glede na specifično situacijo je maska ali druga ustrezna zaščita, vedno obvezna, ko ni mogoče zagotoviti minimalne medosebne razdalje (1,5 metra znotraj, oziroma 2 metra zunaj). 

sed vestibulum tortor felis arcu eros iaculis