COVID-19 INFO

Aktualne informacije

Od 3. 5. 2021 na Univerzi na Primorskem veljajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19:

IZVAJANJE DEJAVNOSTI UNIVERZE

V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno opravljanje vseh dejavnosti univerze ob upoštevanju Navodil Univerze na Primorskem za izvajanje dela v prostorih univerze v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19. Pri tem:

  • je potrebno vzdrževanje minimalne medosebne razdalje 1,5 metra med posamezniki – manjša razdalja je dovoljena le v specializiranih predavalnicah (laboratoriji, vajalnice, glasbene učilnice, simulacijske sobe, računalniške predavalnice, itn.),
  • vsi študenti in zaposleni nosijo maske. Natančnejše zahteve za nošenje mask so objavljene na spletni strani univerze,
  • se zaposleni in študenti, ki sodelujejo v pedagoškem procesu v prostorih univerze, udeležijo tedenskega hitrega antigenskega testiranja na bolezen COVID-19 in so na njem negativni.

Dejavnosti, ki jih ni mogoče varno izvesti v prostorih univerze, se izvajajo na daljavo.

Članice zagotavljajo študij študentom posameznih študijskih programov pod enakimi pogoji in skladno z načelom enakih možnosti za vse študente.

DELO IN ŠTUDIJ OD DOMA

Zaposleni opravljajo delo na običajnem mestu.

Študenti in zaposleni z zdravstvenimi omejitvami študirajo ali delajo na daljavo.

Delo in študij od doma sta omogočena tudi vsem, ki so v karanteni ali samoizolaciji.

MAKSIMALNO ŠTEVILO OSEB V PROSTORU

Omejeno je maksimalno število oseb, ki se lahko hkrati zadržujejo v posameznem prostoru:

  • 52 oseb v običajnih predavalnicah, pri čemer je upoštevana minimalna medosebna razdalja,
  • 22 oseb v specializiranih predavalnicah, kjer ni mogoče zagotavljati minimalne medosebne razdalje.

ORGANIZACIJA JAVNIH DOGODKOV

Pri organizaciji javnih dogodkov, obštudijske dejavnosti, vseživljenjskega učenja in drugih tovrstnih aktivnosti je potrebno spoštovati vsa veljavna navodila in priporočila Nacionalnega inštituta za javnega zdravja.

REKREACIJA

Rekreacija študentov in zaposlenih je dovoljena skladno z odloki Vlade Republike Slovenije, ki urejajo šport in rekreacijo v času ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19.

SLUŽBENE POTI IN MOBILNOSTI

Službene poti v tujino in odhodne mednarodne mobilnosti študentov in zaposlenih, ki trajajo dlje kot mesec dni so dovoljene brez omejitev. Krajše službene poti in mobilnosti študentov in zaposlenih so dovoljene v primeru, da na poti in ob povratku ni potrebno preživljanje karantene. V primeru, da je predvidena karantena, so mobilnosti še vedno dovoljene, a jih mora predhodno odobriti rektorica ali dekan oziroma direktor članice. Dohodne mobilnosti so dovoljene ob upoštevanju Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajetve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 in sprememb.

NAVODILA

Rektorat pripravi navodila za izvajanje dela, pedagoškega procesa in preverjanja znanj, članice pa natančneje opredelijo protokole glede na specifike prostorov v katerih izvajajo posamezne dejavnosti. Z navodili se seznani vse študente in zaposlene pred pričetkom izvajanja dela v prostorih univerze. Pri tem je potrebno upoštevati vsa navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi z boleznijo COVID-19.

Študentski domovi in Univerzitetna knjižnica pripravijo svoja navodila za delo.

POZIVI

Vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,

Vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO.

Vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.


NAVODILA ZA IZVAJANJE DELA V PROSTORIH UNIVERZE


NOŠENJE MASK

Trenutne zahteve za nošenje mask oziroma druge ustrezne zaščite v prostorih Univerze na Primorskem: 

OBVEZNO PRIPOROČENO NI POTREBNO
predavanja - izvajalec  X
predavanja - izvajalec za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala X
predavanja - študenti X
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - izvajalec X
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - izvajalec  za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala X
klinične vaje, laboratorijske vaje, seminarji, druge vaje - študenti X
športne aktivnosti - izvajalec X
športne aktivnosti - študenti X
terenske vaje - izvajalec X
terenske vaje - študenti X
delo na lastnem delovišču - zagotovljena razdalja X
premikanje po skupnih prostorih X
zadrževanje na prostem - zagotovoljena razdalja X
zadrževanje na prostem - ni zagotovljena razdalja X
zadrževanje v skupnih prostorih X
sestanki - zagotovljena razdalja X
sestanki - ni zagotovljena razdalja X
prireditve - govorec X
prireditve - publika X

(Za aktivnosti, ki se ne izvajajo v prostorih univerze, ni navedbe o obveznosti nošenja mask)

Ne glede na specifično situacijo je maska ali druga ustrezna zaščita, vedno obvezna, ko ni mogoče zagotoviti minimalne medosebne razdalje (1,5 metra znotraj, oziroma 2 metra zunaj). 

sed vestibulum tortor felis arcu eros iaculis