Tržni projekti

Naslov tržnega projekta: Študija razvoja destinacije Izola
Nosilec: dr. Maja Uran Maravić
Naročnik: SID – Slovenska izvozna in razvojna banka d.d.
Trajanje: 1.10.2021 - 15.2.2022

Naslov tržnega projekta: Akcijski načrt razvoja in trženja športnega turizma Slovenije 2022 - 2025
Nosilec: dr. Maja Uran Maravić
Naročnik: Slovenska tursitična organizacija
Trajanje: 1.1.2022 - 30.6.2022

Naslov tržnega projekta: Operativni srednjeročni načrt razvoja outdoor produktov v Sloveniji
Nosilec: dr. Miha Lesjak
Naročnik: Pohodništvo in Kolesarjenje giz (Slovenia Outdoor giz)
Trajanje: 12.8 - 15.11.2020

Naslov tržnega projekta: Priprave izhodišč in ekonomske analize investicije v izgradnjo hotela v Portorožu
Nosilec: mag. Tomi Brezovec
Naročnik: Diogenes d.o.o.
Trajanje: 4.3 - 10.3.2020

Naslov tržnega projekta: Ponudba za strokovni pregled dokumenta »investicijski program« za operacijo "Literarni turizem - Blagovne znamke na področju knjige"
Nosilec: dr. Maja Uran Maravić
Naročnik: Javna agencija RS za knjigo
Trajanje: 1.12 – 10.12.2019

 

Naslov tržnega projekta: Ponudba za storitve za preoblikovanje Dopolnila strategije v Strategijo razvoja turizma destinacije Kočevsko
Nosilec: dr. Maja Uran Maravić
Naročnik: Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje
Trajanje: 1.12.2019 – 15.1.2020

 

Naslov tržnega projekta: Izvedbo kategorizacije nastanitvenega objekta Best Western Premier Hotel Slon
Nosilec: dr. Maja Uran Maravić
Naročnik: Hotel Slon d.d.
Trajanje: 1.12 – 15.12.2019

Naslov tržnega projekta: Izdelava akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomije Slovenije 2019 – 2023
Nosilec: dr. Maja Uran Maravić
Sodelujoči: Kaja Sajovic
Naročnik: Slovenska turistična organizacija
Trajanje: 9.8.2018 – 15.11.2018

Naslov tržnega projekta: Izdelava druge faze strategije razvoja destinacije Portoroža in Pirana: opredelitev strateškega modela in strateških ciljev razvoja
Nosilec: mag. Tomi Brezovec
Sodelujoči: mag. Daša Fabjan, dr. Miha Lesjak
Naročnik: Turistično združenje Portorož, g.i.z
Trajanje: 2017

Naslov tržnega projekta: Usposabljanje za turistične vodnike na turističnem območju Smaragdna dežela (Goriška regija)
Nosilec: doc. dr. Metod Šuligoj
Sodelujoči: dr. Anton Gosar, dr. Marko Kukanja, dr. Petra Kavrečič, mag. Marijana Sikošek, Ljudmila Sinkovič, mag. Snežana Škerbinc, mag.  Robert Trunkl in dr. Matej Vranješ
Naročnik: RRA Severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
Trajanje: 2015

Naslov tržnega projekta: Obseg dejavnosti in neposredni ekonomski učinki poslovnih srečanj v Sloveniji – primer Ljubljana
Nosilec: mag. Marijana Sikošek
Sodelujoči: dr. Štefan Bojnec, dr. Maja Uran Maravić, mag. Daša Fabjan
Naročnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija)
Trajanje: 2014

Naslov tržnega projekta: Profil tujih turistov v Sloveniji
Nosilec: dr. Eva Podovšovnik Axelsson
Naročnik: Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (SPIRIT Slovenija)
Trajanje: 2013

Naslov tržnega projekta: Izvedba tržne analize in strategije za potrebe projekta Museumcultur
Nosilec: dr. Aleksandra Brezovec
Sodelujoči: dr. Gorazd Sedmak in dr. Eva Podovšovnik Axelsson
Naročnik: Postonjska jama d.d.
Trajanje: 2013

Naslov tržnega projekta: Predlog strateške usmeritve razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020
Nosilec: dr. Maja Uran Maravić
Sodelujoči dr. Aleksandra Brezovec, dr. Gordana Ivankovič, mag. Emil Juvan, dr. Ksenija Vodeb, Sebastjan Cvetrežnik
Naročnik: Javni zavod Turizem Ljubljana
Trajanje: 2013

Naslov tržnega projekta: Raziskava o turistih v Portorožu
Nosilec: izr.prof.dr. Gorazd Sedmak
Sodelujoči: izr.prof.dr. Helena Nemec, mag. Petra Zabukovec, doc.dr. Eva Podovšovnik, mag. Tina Kociper
Naročnik: Turistično združenje Portorož, Hoteli LifeClass in Hoteli Bernardin Portorož
Trajanje: 2011 – 2012

9. Naslov tržnega projekta: Analiza slovenskega turizma od leta 1991 do 2011
Nosilec: mag. Tomi Brezovec
Sodelujoči: Tanja Planinc, mag. Žana Čivre
Naročnik: Slovenska turistična organizacija
Trajanje: leto 2011

Naslov tržnega projekta: Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma (Slovenska strategija turizma) 2007-2011
Nosilec: dr. Maja Uran
Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo
Trajanje:2006

Naslov tržnega projekta: Strategija turizma Nova Gorica
Nosilec: mag. Tomi Brezovec, mag. Marjan Tkalčič
Naročnik: Mestna občina Nova Gorica
Trajanje: 2001

Naslov tržnega projekta: Program za vzpostavitev celovitega sistema razvoja kakovosti storitev v turističnih podjetjih
Nosilec: dr. Maja Uran
Naročnik: Ministrstvo za gospodarstvo
Trajanje: 2006

Naslov tržnega projekta: Implementacija Hotelskega sistema kakovosti storitev
Nosilec: dr. Maja Uran
Naročnik: RS Ministrstvo za gospodarstvo
Trajanje: 2009 – 2010

Naslov tržnega projekta: Nacionalni program razvoja človeških virov v turizmu
Nosilec: dr. Janja Gabruč
Naročnik: RS Ministrstvo za gospodarstvo
Trajanje: 2006 – 2007

15. Naslov tržnega projekta: Prenova pravil in postopkov za ugotavljanje kakovosti ljubljanskega turizma
Nosilec : dr. Maja Uran
Naročnik: Zavod za turizem Ljubljana
Trajanje: 2008

16. Naslov tržnega projekta: Strateški načrt razvoja turizma v mestni občini Velenje
Nosilec : dr. Maja Uran
Naročnik: Mestna občina Velenje
Trajanje: 2008

17. Naslov tržnega projekta: Program za razvoj funkcionalne kakovosti v turizmu
Nosilec: dr. Maja Uran
Naročnik: RS Ministrstvo za gospodarstvo
Trajanje: 2008

18. Naslov tržnega projekta: Raziskava profilov gostov na ciljnih trgih (Francija, VB, Finska, Švedska, Italija, Nemčija, Avstrija)
Nosilec: dr. Rok Ovsenik
Naročnik: Slovenska turistična organizacija
Trajanje: 2007 -2008

19. Naslov tržnega projekta: Banka turističnih priložnosti Slovenije; projekt spodbujanja inovativnosti v slovenskem turizmu
Nosilec: mag. Dejan Križaj
Naročnik: Slovenska turistična organizacija
Trajanje: 2007 – 2009

20. Naslov projekta: Posodabljanje strokovnega in poklicnega izobraževanja ter usposabljanja v sektorju turizma in gostinstva
Nosilec: dr. Igor Jurinčič
Naročnik: RS Ministrstvo za gospodarstvo
Trajanje:2004

21. Naslov projekta: Razvoj in zagon slovenskega kongresnega grozda
Nosilec: dr. Rok Ovsenik
Naročnik: Zavod Kongresno turistični urad
Trajanje: 2004 – 2005

22. Naslov projekta: Grozd majhnih hotelov Slovenije
Nosilec: mag. Tomi Brezovec
Naročnik: Grozd manjših hotelov Slovenije – GIZ
Trajanje: 2004 – 2005

23. Naslov projekta: Podjetniški inkubator Univerze na Primorskem
Nosilec: dr. Igor Jurinčič
Naročnik: Univerzitetni inkubator Primorske d.o.o.
Trajanje: 2006

24. Naslov projekta: Strategija za preprečevanje in obvladovanje problema drog in zasvojenosti v turizmu (ESS)
Nosilec: mag. Robert Trunkl
Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo in šport
Trajanje: 2005 -2006

25. Naslov projekta: Koncept celovitega razvoja turizma na območju nastajajočega krajinskega Eko parka Kras
Nosilec: dr. Igor Jurinčič, mag. Ksenija Vodeb
Naročnik: RS Ministrstvo za šolstvo in šport
Trajanje: 2007

26. Naslov projekta: Informatizacija in vzpostavitev komunikacijskega foruma za izvajalce aktivnosti uresničevanja modela destinacijskega managementa na nacionalni ravni
Nosilec: Emil Juvan
Naročnik: Slovenska turistična organizacija
Trajanje: 2007

27. Naslov projekta: Model destinacijskega managementa z možnimi omejitvami
Nosilec: mag. Rok Ovsenik
Naročnik: Slovenska turistična organizacija
Trajanje: 2007