Zaposlujemo: Asistent za področje financ in računovodstva

Na Turistici vabimo k prijavi na delovno mesto: Asistent za področje financ in računovodstva

Dela in naloge:

  • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanja drugih nalog določenih v aktih UP in članic,
  • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanj študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj ...

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas do 30. 9. 2023 s polnim delovnim časom 40 ur na teden.

Kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fts.upr.si

Rok za prijavo je: 13. avgust 2022