Univerza v (rastočih) številkah

Ob zaključku vseh vpisnih postopkov (30. 10. 2020) so znani končni podatki o številu vpisanih študentk in študentov na UP v študijskem letu 2020/2021. Na 78 študijskih programov Univerze na Primorskem je trenutno vpisanih 6.091 študentk in študentov (4.587 rednih in 1.504 izrednih), kar predstavlja 18 % vpisanih več kot v preteklem študijskem letu. V primerjavi s študijskim letom 2019/2020 se je število prvič vpisanih v prvi letnik na vseh programih povečalo za skoraj 100.

Na študij na Univerzo na Primorskem prihajajo bruci iz čisto vseh statističnih regij, največ pa iz Osrednjeslovenske, Obalno-kraške in Goriške regije. Nadaljuje se tudi rast zanimanja za študij na UP pri mednarodnih študentih – ti predstavljajo danes 15,5 % vseh vpisanih študentov (lani 14 %), na nekaterih fakultetah pa predstavljajo skoraj polovico vseh brucev. Največ študentov od vseh 943 vpisanih tujcev prihaja iz Srbije (253), BiH (235) in Severne Makedonije (155), med državami EU pa jih je največ iz Italije (77) in s Hrvaške (65). Mednarodni študenti prihajajo iz kar 46 držav z vseh celin, najbolj zanimivi programi za tujce pa so zlasti s področja naravoslovja, managementa in humanistike.

Kot zanimivost dodajamo, da je v tekočem študijskem letu skoraj 70 % vseh zaposlenih na UP mlajših od 50 let, število vseh dosedanjih diplomantov univerze pa je preseglo število 18.500, med njimi je 296 doktorjev znanosti.

Več podatkov o univerzi lahko preberete na tej povezavi.