Turizem Talk: RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU PO COVID-19

Na povabilo Mreže študentov turizma iz Bosne in Hercegovine je sodelavec doc. dr. Simon Kerma nastopil kot govorec na virtualnem omizju Turizam Talk na temo RAZVOJ RURALNOG TURIZMA NAKON COVID-19 / RAZVOJ TURIZMA NA PODEŽELJU PO COVID-19. 

Dr. Kerma je govoril o aktivnostih v okviru projekta LANDS ter o splošnem stanju turizma zaradi COVID-19, odzivanja na krizo v turističnem, gostinskem in kmetijskem sektorju, s poudarkom na turizmu na podeželju (zlasti agriturizmu) ter posledicah, ukrepih in možnostih za nadaljnji razvoj po koncu pandemije. Primerjal je tudi stanje razvitosti turizma na podeželju pri nas, v BiH in Srbiji (v okviru predstavitve omenjenega projekta), kjer ugotavlja precejšnje razlike v organiziranosti in ponudbi, medtem ko so potenciali povsod nedvomno izjemni. Vsi so se strinjali, da je zaradi novih razmer in prilagajanju ukrepom zagotavljanja varnosti ter družbene/fizične distance, turizem na podeželju v določeni prednosti pred večjimi hotelskimi sistemi uveljavljenih destinacij (masovnega turizma) in da ima povsem realne možnosti za razvoj kakovostne turistične ponudbe in storitev - vsekakor ne v smeri masovnega pač pa trajnostnega in odgovornega turizma. Strinjali so se tudi, da ne pride v poštev (pretirano) nižanje cen storitev, zlasti ne v zavarovanih območjih, saj s tem razvrednotimo potencial vrhunskega doživetja.

Posnetek virtualnega omizja (2. del) si lahko ogledate tukaj: 

Poleg dr. Kerme so na omizju nastopili tudi drugi razpravljavci:

  • prof. dr. Ana Vovk Korže, Slovenija, Univerza v Mariboru - Oddelek za geografijo (strokovnjakinja za fizično in regionalno geografijo, zlasti trajnostni razvoj, ekoremediacije, permakulturo in biodinamiko)
  • mag. Božena Bohm Kaltak, Bosna in Hercegovina, UNDP, vodja regionalnega urada Hercegovina (Mostar) in vodja projekta Via Dinarica
  • Bojan Simović, Bosna in Hercegovina, IT manager in vodja nastanitvenih obratov v Nacionalnem parku Sutjeska  

Panel je moderirala Azra Ekmečić, BiH, sicer študentka tretjega letnika Fakultete za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci / Faculty of Tourism and Hospitality Management, University of Rijeka.

Mreža študentov turizma iz Bosne in Hercegovine (Mreža studenata turizma Bosne i Hercegovine) je neformalna skupina, ki združuje študente turizma Bosne in Hercegovine, tako znotraj države kot onkraj meja. Mreža je bila ustanovljena v času eskalacije pandemije COVID-19, njen cilj pa je neformalno povezovanje in strokovno posvetovanje o aktualnih temah s področja turizma. Med študenti Turistice sta članici mreže Ikbala Makić in Nađa Šabić.