Turistica v novo študijsko leto s prenovljenim programom

UP FTŠ Turistica, ki letos praznuje 25. obletnico svojega delovanja, bo v novo študijsko leto vstopila s prenovljenim dodiplomskim študijskim programom. S prenovo, v katero so bili vključeni vsi deležniki: študenti, učitelji in delodajalci, smo želeli študij prilagoditi sodobnim trendom ter še bolj okrepiti konkurenčnost svojih diplomantov na trgu dela. 

Ker je turizem konstantno razvijajoča se panoga, na Turistici sledimo svetovnim usmeritvam in skokovitemu razvoju stroke. V študijsko leto 2020/2021 se bomo zato podali s posodobljenim dodiplomskim programom Turizem, ki ga izvajamo na prvi stopnji.

V sklopu prenove smo uredili in izboljšali povezanost vsebin, večji poudarek pa namenili strokovni praksi. V 1. in 2. letniku tako študenti pridobijo temeljno znanje, ki ga s poslovno organizacijskimi, družbeno humanističnimi in okoljskimi vsebinami nadgradijo v 3. letniku, kjer se tudi ožje profilirajo in izbirajo med tremi moduli: poslovni, destinacijski in kulturni turizem. Ob zaključku študija tako študenti pridobijo dobra izhodišča za nadaljevanje na drugi stopnji, kjer se prav tako obeta posodobitev istoimenskega magistrskega študijskega programa. Študij temelji na aktivni vlogi študentov v času študija, ki spodbuja samostojno delo z reševanjem aktualnih izzivov v slovenskem in mednarodnem okolju.  

Več informacij o študijskem programu dobite: tukaj

Vse informacije za vpis pa pod rubriko Bodoči študent: tukaj.

Obrnete pa se lahko tudi na Referat za študentske zadeve, kjer vam bodo podali vse potrebne informacije: T: +386 5 61 77 027; T: +386 5 61 77 028; 
referat@fts.upr.si