Turizem (UN)

ZAKAJ turizem?

Turizem se spoznava kot interdisciplinarno študijsko področje, ki sega na področja poslovanja, upravljanja in ekonomije, geografije in okoljskih ved ter družbenih in humanističnih ved.

Študenti univerzitetnega programa Turizem pridobivajo aktualno znanje in se usposabljajo za prenos ter uporabo teoretičnih konceptov v prakso ter za podjetniško in inovativno reševanje problemov na področju turizma (npr. v potovalnih agencijah, gostinskih podjetjih, hotelih, destinacijskih organizacijah).

Program Turizem se izvaja kot redni študij v Portorožu

Kakšen je NAČIN študija?
PREDNOSTI študija pri nas?
KDO se zanj odloči?
Kakšen je PREDMETNIK?
Kakšno predznanje tujih JEZIKOV je potrebno imeti?