Turizem (UN)

Turizem se spoznava kot interdisciplinarno študijsko področje, ki sega na področja poslovanja, upravljanja  in ekonomije, geografije in okoljskih ved ter družbenih in humanističnih ved. Študenti univerzitetnega programa Turizem pridobivajo aktualno znanje in se usposabljajo za prenos ter uporabo teoretičnih  konceptov v prakso ter za podjetniško in inovativno reševanje problemov na področju turizma (npr. v potovalnih agencijah, gostinskih podjetjih, hotelih, destinacijskih organizacijah).

Program Turizem se izvaja kot redni študij v Portorožu

Kakšno predznanje tujih jezikov moram imeti za vpis na Turistico?

TURIZEM (UN)

2. letnik:

Zunanje izbirni predmet ali tuji jezik v turizmu na začetni ravni. Kot tuji jezik lahko izberete med italijanščino, nemščino, ruščino ali francoščino, ki se izvajajo na začetni ravni. Predznanje izbranega jezika ni potrebno.

Študent lahko izbere zunanje izbirni predmet tudi iz nabora ponujenih notranje izbirnih predmetov

Angleški jezik v turizmu II. Potrebno je predznanje jezika na ravni B2 – C1.

3. letnik:

V okviru izbirnega predmeta lahko študent izbere tudi:

Tuji jezik v turizmu II – nižja nadaljevalna raven (nemščina, italijanščina) Potrebno je predznanje izbranega jezika na ravni A1.
V primeru izkazanega zanimanja in zadostnega števila prijavljenih študentov bomo proti plačilu organizirali uvajalne tečaje tujih jezikov. Za podrobnejše informacije se obrnite na predavateljice jezikov.