Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice za 2019/2020

  • Domov
  • Novice
  • Ponovni razpis volitev v Študentski svet UP FTŠ Turistice za 2019/2020

PONOVNI RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FTŠ TURISTICE V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020

Objavljen je ponovni razpis volitev v študentski svet UP FTŠ Turistice v študijskem letu 2019/2020.
ŠS UP FTŠ Turistice bo v študijskem letu štel največ 12 in najmanj 9 članov.

Rok za oddajo pisnih kandidatur (z obveznima prilogama: potrdilo o vpisu v št. l. 2019/2020 in program dela kandidata v ŠS UP FTŠ Turistice) je do 12.11.2019 (do 15.00 ure).

Način oddaje pisne kandidature:
- PO POŠTI: s priporočeno pošto v zaprti ovojnici, naslovljeno na "Študentski svet UP FTŠ Turistice - Volilna komisija, Obala 11 a, 6320 PORTOROŽ"
- OSEBNA ODDAJA: v zaprti ovojnici z vidno označbo na ovojnici" NE ODPIRAJ!- Kandidatura za ŠS UP FTŠ Turistice " vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro na sedežu UP FTŠ Turistice v Portorožu v 4. nadstropju v tajništvu fakultete pri ge. Danijeli Morato.

Volitve bodo izvedene na sedežu UP FTŠ Turistice v PORTOROŽU, Obala 11 a, v avli I. nadstropja dne 20.11.2019. Volišče bo na dan volitev odprto med 9.00 in 17.00 uro.