Gostovanje dr. Mihe Lesjaka: Mobilni UP 2018-2021

Gostovanje doc. dr. Mihe Lesjaka na Univerzi v Novem Sadu (marec – junij 2019)

V okviru projekta Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 se doc. dr. Miha Lesjak trenutno mudi na trimesečni mobilnosti na Univerzi v Novem Sadu (Univerzitet u Novem Sadu, Prirodno-matematički fakultet).

Doc. dr. Lesjak je že v prvem mesecu opravil številna predavanja za študente dodiplomskega in podiplomskega študija Turizma s področja turizma (Management prireditev, Poslovni turizem in Turizem Slovenije).

Aktivno pa se vključuje tudi na drugih področjih delovanja fakultete in se uspešno dogovarja za skupno raziskovalno delo in možnosti prijav na evropske projekte.

doc. dr. Lesjak na predavanjih na Univerzitet u Novem Sadu, april 2019
Foto: dr. Vanja Pavluković (PMF)