Izvedba študijskega procesa v študijskem letu 2020/21 na UP FTŠ Turistici

  • Domov
  • Novice
  • Izvedba študijskega procesa v študijskem letu 2020/21 na UP FTŠ Turistici

Tekoče študijsko leto je nedvomno zaznamovala epidemija COVID-19, zaradi katere so bile šole v državi dalj časa zaprte. Na UP FTŠ Turistici smo se zaposleni trudili izjemnim razmeram prilagoditi čez noč in smo vzpostavili poučevanje na daljavo, ki je tudi od študentov zahtevalo veliko mero potrpežljivosti in samodiscipline. Nekaterih komponent študija, ki zahtevajo neposredni stik (terenske vaje, študijska praksa,…), pa žal ni bilo možno povsem nadomestiti.

V poučevanje na daljavo so vložili ogromno truda tako učitelji kot študentje, vendar jasno je, da tak sistem še ne more popolnoma nadomestiti dela v predavalnici, kjer smo fizično prisotni. Srečevanje v živo na fakulteti doprinese bistveno k dialogu med učitelji in študenti, izmenjavi mnenj in idej ter motivaciji za delo. Prav tako je neponovljivi del študija povezovanje med študenti, ki zaznamuje tudi nadaljnje življenje in karierno pot.

Ker želimo, da bi študij na Turistici temeljil na kvalitetni izvedbi pedagoškega dela in tesno povezani akademski skupnosti, smo se odločili, da bo naslednje študijsko leto izvedeno v predavalnici v živo.

Ob upoštevanju trenutnih smernic za obvladovanje epidemije verjamemo, da bomo v študijskem letu 2020/21 napovedano lahko tudi uresničili. V kolikor bi se stanje spremenilo, se bomo ustrezno odzvali in vas ažurno informirali o spremembah. Zato prosimo, da spremljate obvestila na spletni strani fakultete in prek e-pošte.