Navodila o izvedbi prilagojenega pedagoškega procesa

Navodila za nemoteno delo v času veljavnosti ukrepov proti korona virusu (posodobljena 19. 3. 2020)

****
Spoštovane sodelavke in sodelavci,
spoštovane študentke in študenti!

Spodnje sporočilo je namenjeno celotni naši fakultetni skupnosti: zaposlenim, študentom, vpisanim v Portorožu, Ljubljani in Mariboru, mednarodnim študentom.

V zadnjih desetih dnevih smo priča izjemno hitrim spremembam na vseh področjih, ki so posledica sprejemanja ukrepov za zajezitev korona virusa. Naša akademska skupnost pri tem ni nobena izjema. Naše delo je naenkrat postalo drugačno. Ob tej priložnosti bi se želel zahvaliti vsem, ki ste v zadnjih dneh z osebnim angažmajem prispevali k reševanju tehničnih težav in iskanju ustreznih rešitev, vsem, ki ste sodelovali pri stikih in pomoči našim študentom v tujini in tujim študentom na Turistici in tudi vsem izvajalcem pedagoškega procesa, ki ste se kreativno lotili študija na daljavo. V vodstvu ocenjujemo, da je bil odziv vseh zaposlenih korekten in razumevajoč.

Vsa navodila, ki smo jih doslej sprejeli, ostajajo v veljavi. Ker smo tudi z Univerze prejeli dodatne ukrepe, bi radi v nadaljevanju ponovno poudarili in osvežili navodila, da bo naše delo potekalo kar se da nemoteno.

Naše delo na fakulteti od pedagoškega procesa do strokovnega dela poskušamo prilagoditi v največji možni meri, saj si s tem prizadevamo, da bi bil študijski proces čim manj okrnjen in bi lahko študentje študijske obveznosti opravili v predvidenem roku in čim bolj nemoteno. V tem trenutku namreč ne vemo, koliko časa bodo ukrepi trajali, zato je naš cilj, da izvedemo študijski proces do konca semestra in ne bi bili potrebni posegi v izpitno obdobje in prelaganje na kasnejši čas. Pedagoški proces po zato potekal na daljavo zagotovo do konca aprila 2020, lahko pa pričakujemo, da se bo potegnil tudi v maj 2020. Na Univerzi bomo morda morali sprejeti odločitev o podaljšanju študijskega leta, kar je odvisno od trajanja ukrepov.

Vsem, zaposlenim in študentom, se zahvaljujemo za spoštovanje spodnjih navodil in vseh ukrepov, ki nam jih za preprečevanje okužbe izdajajo pristojne institucije.

Za morebitne informacije se lahko obrnete na prodekanjo za študentske zadeve, doc. dr. Marijano Sikošek.

Upamo in si želimo, da bomo to obdobje prebrodili zdravi in seveda uspešno izvedli ta spomladanski semester.

Vse dobro in #ostanitedoma!

izr. prof. dr. Janez Mekinc, dekan

* Ista navodila so objavljena tudi za študente v ŠIS-u in Moji Turistici ter na vhodni spletni strani.

Navodila in ukrepi

Izvajanje pedagoškega procesa

Pedagoški proces (predavanja in vaje) se zato do preklica odvija v e-obliki. To pomeni, da se predavanja in vaje izvajajo na daljavo, pri čemer učitelji in asistenti uporabljamo različna orodja. Imeli smo tudi nekaj tehničnih izzivov, ki jih sproti rešujemo, zato se vsem zahvaljujemo za razumevanje in strpnost. Študente k posameznim izvedbam povabijo učitelji in asistenti. Posebej opozarjamo, da vsa pravila o prisotnosti in izpolnjevanju študijskih obveznosti ostajajo v veljavi in jih izvajalci preverjajo. Morebitne kršitve pravil so sankcionirane v skladu s pravili. V referatu bodo skrbeli, da se e-oblika predavanj in vaj izvaja po urniku in ne prihaja do prekrivanj med letniki in programi.

Govorilne ure

Govorilne ure se do preklica izvajajo v e-obliki, za način izvedbe se študent in učitelj dogovorita po e-pošti, za GU lahko uporabljata različne komunikacijske kanale.

Sodelovanje pri projektih

Za sodelovanja na projektih velja do preklica, da se študentje za informacije o načinu izvedbe obrnejo na nosilca projekta. Poročila študenti oddajo preko e-pošte po predhodnem dogovoru z mentorjem oziroma vodjo projekta. Po prenehanju ukrepov bo potrebno poskrbeti za podpise in oddajo v fizični obliki.

Preverjanje znanja

Preverjanja znanja (izpiti in kolokviji) zaenkrat ne potekajo. Morebitna vmesna, krajša preverjanja znanja lahko potekajo, vendar njihovo obliko in način izvedbe na daljavo določi nosilec predmeta.

Delo strokovnih služb

Strokovne službe na fakulteti delujejo na daljavo, uradnih ur ni. Na fakulteti deluje le sprejem pošte, vendar so vrata fakultete zaklenjena. Zato je potrebno morebitne vloge, dopise in drugo dokumentacijo poslati na fakulteto po navadni pošti ali pa jo oddati v ŠIS-u, v kolikor je to bilo že sedaj predvideno. Na referat se lahko študenti z vprašanji obračajo izključno po e-pošti na referat@fts.upr.si.

Knjižnica

Knjižnica do nadaljnjega ostaja zaprta. V tem času lahko po elektronski pošti podaljšate izposojeno gradivo. Obveščamo vas, da knjižnica v tem času ne bo zaračunala stroškov opominjanja in zamudnin. Do elektronskih baz podatkov lahko dostopate na povezavi: tukaj. Študentje si uredite oddaljen dostop od doma, navodila v e-učilnici: tukaj / poglavje Oddaljen dostop do omrežja Univerze na Primorskem za dostop do baz člankov. 

Za dodatne informacije in pomoč je po elektronski pošti na razpolago knjižničarka: tea.stoka@upr.si.

Mednarodna dejavnost

Mednarodni študenti pri nas in slovenski študentje v tujini so v nenehnem stiku z Mednarodno pisarno in tutorjem učiteljem. Vsa vprašanja in informacije še naprej pošiljate na: natasa.grzinic@fts.upr.si, milica.tokalic@fts.upr.si ali tina.orel@fts.upr.si.

Zagovori diplom

Zagovori diplom zaenkrat ne potekajo in so do nadaljnjega ustavljeni. Študentom, ki so pred kratkim oddali naloge za zagovor, v tem času ne tečejo roki za dokončanje (veljavnost teme). Študentje lahko še naprej oddajajo svoje naloge za zagovor v elektronski verziji na ustaljen način po e-pošti. Obrazce za prijavo zagovora se pošlje po navadni pošti. Obvezno se pred oddajo posvetujete z mentorjem glede pridobivanja podpisov in zaključevanja dokumentacije.

Ažurne informacije

Univerza je oblikovala posebno spletno stran v času veljavnosti ukrepov proti širjenju koronavirusne bolezni Covid-19 v slovenščini: tukaj in angleščini: tukaj, kjer najdete dodatna navodila in informacije.