MASKE SARDINIJE - fotografska razstava dr. Aleša Gačnika

V Galeriji AvanTuristica na Fakulteti za turistične študije Turistica v Portorožu je na ogled zanimiva fotografska razstava fotografa in predavatelja s Turistice dr. Aleša Gačnika, ki se z raziskovanjem mask v tradicionalni pustni in karnevalski kulturi sistematično ukvarja že desetletja. Na to temo je pripravil več knjig in člankov, muzejskih in galerijskih razstav, glasbenih projektov in dokumentarnih filmov za RTV SLO, organiziral pa je tudi veliko evropskih kulturnih izmenjav med nosilci tradicionalne pustne kulture.

Fotografije, posnete med leti 2001 in 2016, so nastale v obdobjih njegovih večkratnih vračanj na tradicionalna pustovanja na Sardiniji, ki sodi med najpomembnejše tradicionalne šemske lokalitete v Evropi, kjer je kultura mask in maskiranja še vedno tisočletni privilegij fantov / moških. Med številnimi zoomorfnimi in atropomorfnimi maskami lahko izpostavimo mamutzonese iz Samughea, mamutonese iz Mamoiade, su boe iz Ottane, ali dionizično skupino su battiledo iz Lule. Nadvse imeniten je tudi karneval v Oristanu.

Razstava je posvečena je posvečena 25.letnici Karnevala v Samugheo in 60.letnici Kurentovanja in karnevala na Ptuju. Pripravljena pa je bila pod okriljem Katedre za kulturni turizem, v partnerstvu s študentkami 3. letnika Kulturnega turizma.

Foto: Janez Kočar