Krmilo Turistice prevzela dr. Marijana Sikošek

Portorož, 1. junij 2020 - Fakulteta za turistične študije - Turistica, Univerze na Primorskem, ima z današnjim dnem novo dekanjo, doc. dr. Marijano Sikošek. Dekanske časti in dolžnosti bo zaradi aktualnih razmer, povezanih z epidemijo, od dosedanjega dekana, izr. prof. dr. Janeza Mekinca, prevzela v ožjem krogu vodstva univerze.

Dr. Sikoškovo sta po objavi razpisa novembra 2019 za dekanjo predlagala matična Katedra za trajnostni razvoj destinacij in Študentski svet UP FTŠ Turistice. V svoji predstavitvi dela v času mandata je poudarila, da kot prednost svoje kandidature vidi v tem, da zelo dobro pozna delovanje tako fakultete kot tudi univerze, saj v organih fakultete deluje zadnjih deset let, v organih univerze pa zadnja tri leta, prav tako pa je v svojih skoraj dvajsetletnih izkušnjah z delom na fakulteti dodobra spoznala delovanje strokovnih služb ter pedagoško in znanstveno-raziskovalno sfero. Volilna komisija je kandidaturo sprejela in sodelavci ter študenti so ji na marčevskih volitvah izkazali podporo. 

»Cilj Turistice je ostati vodilna visokošolska ustanova na področju turizma v Sloveniji, ki bo izobraževala za potrebe turističnega gospodarstva«, je v svojem načrtu dela poudarila dr. Sikoškova in dodala, da je v ta namen potrebno v skladu z razvojnimi trendi tako v stroki, znanosti in na pedagoškem področju posodabljati študijske programe in učne vsebine ter skrbeti za sprotno evalvacijo izvajanja. Prav tako bo poudarek na dobrem načrtovanju znanstveno-raziskovalnega dela, projektnega in mednarodnega sodelovanja ter internacionalizacije. »Skrb sodobne Univerze in fakultete je prizadevanje za vpetost njenega delovanja v mednarodne študijske, študentske in znanstveno-raziskovalne tokove,« je še dodala nova dekanja Turistice. Obenem pa poudarja, da je sodelovanje z lokalnim okoljem, v katerem je Turistica pognala korenine, priložnost za krepitev medsebojnih odnosov. Vodenje portoroške Turistice je tako prevzela za mandatno obdobje štirih let.

Dr. Marijana Sikošek je doktorirala na UP Fakulteti za management in je pri vodenju fakultete sodelovala tudi v zadnjih letih, in sicer kot prodekanja za študentske zadeve in članica ožjega dekanskega kolegija. Pri izpolnjevanju dekanski časti in dolžnosti jo bo vodil moto: »Cum grano salis« z zrnom soli«), ki povezuje mediteransko okolje in modrost univerzitetnega prostora.