GOST UP 2019 - 2022: dr. Simon Ličen (WSU)

Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem 2019 - 2022  

Na UP FTŠ Turistici bomo gostili dr. Simona Lična Washington State University - WSU (College of Education, Department of Educational Leadership and Sport Management).

Izredni profesor dr. Ličen (www.simonlicen.com) raziskuje in poučuje na dodiplomskem in podiplomskem študiju na WSU, pokriva pa področje medijev in komunikacije v športu. Njegove bogate izkušnje, ki jih je pridobil tudi v raznih lokalnih in nacionalnih medijih ter pri organizaciji različnih športnih dogodkov, bodo prispevale k prenosu znanj in dobrih praks iz mednarodnega okolja med študente UP ter h krepitvi njihovih kompetenc.

V okviru 3-mesečnega gostovanja, in sicer od oktobra do decembra 2020, bo dr. Ličen aktivno sodeloval tudi pri ostalih aktivnostih fakultete ter krepil sodelovanje z zaposlenimi na fakulteti, kar bo prispevalo k večji odprtosti in internacionalizaciji univerze.

Dr. Ličen bo predaval pri predmetih študijskega programa Management turističnih podjetij (VS), Management turističnih destinacij (VS), Turizem (UNI), Kulturni turizem (UNI) ter Turizem (MAG).

Gosti ga doc. dr. Marijana Sikošek, dekanja UP FTŠ Turistice.

Gostovanje se izvaja v okviru operacije »Gostovanje tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem 2019-2022. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več info: https://www.upr.si/si/mednarodno-sodelovanje/projekti-mobilnosti-mizs/gost-up-2019--2022/gost-up-2019-2022

metus lectus turpis bibendum risus