Študenti, pozor: Poziv za sodelovanje na projektih

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

POZIV ZA SODELOVANJE NA PROJEKTI

K delu na različnih projektih vabimo študente različnih študijskih programov Turistice. Če vas zanima delo, se javite na spodnje kontaktne naslove. 


Naslov projekta: Digitalizacija in arhiviranje fotografskega gradiva - DigiFotA

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica je na Javnem razpisu Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023  pridobila projekt Digitalizacija in arhiviranje fotografskega gradiva – DigiFotA, na katerih se predvideva aktivno sodelovanje študentov iz različnih študijskih programov (4 študenti iz programa Management turističnih podjetij (1. st. VS), 1 študent iz programa Turizem (1. st UNI) in 1 študent iz programa Turizem (2. st. MAG). Namen projekta je ureditev fototeke (popis in razvrstitev) ter delna digitalizacija ključnega gradiva Avditorija Portorož, da bi to postalo lažje uporabno in dostopno širši javnosti. Študenti bodo pregledali fototeko Avditorija in gradivo sistematično uredili, izbrane fotografije pa digitalizirali. Pred pričetkom dela bodo študentje seznanjeni s pravili arhivske stroke za arhiviranje fotomaterialov ter seznanjeni z zgodovino Avditorija in njegovo dosedanjo vlogo pri razvoju turizma na slovenski obali. Trajanje projekta: 1.12.2022 – 28.2.2023.

Študent je v projektu upravičen do denarne spodbude, ki se mi izplača na podlagi poročila o opravljenem delu prek študentske napotnice. Prosim, da na naslov tomi.brezovec@fts.upr.si sporočite vašo zainteresiranost za sodelovanje na projektu.

Naslov projekta: Les v turizmu: Potenciali lesa kot trajnostnega materiala za trajnostni turizem (LesTur)

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije  - Turistica je na Javnem razpisu Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023  pridobila projekt Les v turizmu: Potenciali lesa kot trajnostnega materiala za trajnostni turizem (LesTur), na katerih se predvideva aktivno sodelovanje študentov iz različnih študijskih programov (2 študenta iz programa Management turističnih podjetij (1. st. VS), 3 študenti iz programa Turizem (1. st UNI) in 2 študenta iz programa Dediščinski turizem (2. st. MAG). Cilj projekta je pripraviti argumente in strokovne podlage za vključevanje lesa kot elementa trajnostnega turizma vodilne turistične destinacije Slovenije.  Trajanje projekta: 1.12.2022 – 30.4.2023.

Študent je v projektu upravičen do denarne spodbude, ki se mi izplača na podlagi poročila o opravljenem delu prek študentske napotnice. Prosim, da na naslov aleksandra.brezovec@fts.upr.si sporočite vašo zainteresiranost za sodelovanje na projektu.

Naslov projekta: Digitalizirajmo periferijo

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije - Turistica je na Javnem razpisu Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023  pridobila projekt Digitalizirajmo periferijo, na katerih se predvideva aktivno sodelovanje študentov iz različnih študijskih programov (1 študent iz programa Management turističnih podjetij (1. st. VS), 3 študenti iz programa Turizem (1. st UNI), 1 študent iz programa Dediščinski turizem (2. st. MAG) in 1 študent iz programa Tourism Enterprise Management.  Študentje se bodo na projektu seznanili z aktualnimi po-pandemičnimi turističnimi trendi (poudarek na digitalizaciji poslovnih procesov/ponudbe in turistični vsebini), s primeri inovativnih turističnih praks (predvsem takšnih, ki so se med pandemijo izkazale kot najbolj odporne, prilagodljive in učinkovite), problematiko digitalne (ne)pismenosti in razvojnim stanjem turizma v perifernih (problemskih) območjih za kar bodo izvedli tudi raziskavo. Trajanje projekta: 1.1.2023 – 31.5.2023.

Študent je v projektu upravičen do denarne spodbude, ki se mi izplača na podlagi poročila o opravljenem delu prek študentske napotnice. Prosim, da na naslov tadej.rogelja@fts.upr.si sporočite vašo zainteresiranost za sodelovanje na projektu.