Gostili smo dr. Nemanjo Šarenaca iz Sarajeva

V preteklih dveh tednih smo na Turistici gostili doc. dr. Nemanjo Šarenaca iz Univerze v Vzhodnem Sarajevu (Univerzitet u Istočnom Sarajevu). Z gostiteljem dr. Šuligojem sta pripravila teoretični okvir in navodila avtorjem za tematski zbornik s prispevki o tranziciji in razvoju turizma po  razpadu SFR Jugoslavije. Tema se je doslej obravnavala zelo sporadično in z vidika vsake post-jugoslovanske države posebej, ni pa bila izdelana komparativna longitudinalna analiza ekonomskih indikatorjev razvoja turizma v tem delu Evrope. Avtorja, ki bosta istočasno tudi urednika zbornika, želita zapolniti to praznino. Dr. Šarenac je na matični fakulteti urednik revije The Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo - Journal of Economics and Business, zato je bil zanj dragocen razgovor z dr. Sedmakom, ki je glavni urednik revije Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal.

Tekom gostovanja, ki je bilo ravno v času trajanja izpitnega obdobja, je dr. Šarenac imel priložnost prisostvovati tudi pri preverjanju znanja na UP FTŠ Turistici in z gostiteljem izmenjati izkušnje in poglede o tem. Med izmenjavo je uspel spoznati tudi Portorož in Piran kot turistično destinacijo, ki je v času posezone še precej živahna. Za dobro počutje in vse formalnosti je poskrbela mednarodna pisarna Turistice.

Dr. Nemanja Šarenac je docent na Ekonomski fakulteti Univerze v Vzhodnem Sarajevu, član Katedre za hotelirstvo in turizem. Je tudi član uredniškega odbora hišne znastvene revije, predavatelj na tečajih vseživljenjskega učenja ter član delovne skupine za izvajanje študentske prakse na fakulteti.