Google.org Impact Challenge: med najboljšimi tudi projekt Turistice

Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica se je s predstavljenim projektom postavila ob bok 13 organizacij, ki so bile med več kot 800 prijavitelji izbrane v sklopu Google.org Impact Challenge izziva za države Srednje in Vzhodne Evrope. Google bo organizacijam, ki so predstavile najboljše dobrodelne projekte, podelil finančna sredstva in podporne storitve za pomoč pri spodbujanju vse bolj digitaliziranega gospodarstva, s poudarkom na nujnosti socialne vključenosti.

Na UP FTŠ Turistici verjamemo, da bosta pandemija in tehnološki napredek med podeželskimi ponudniki in ponudniki v mestnih območjih le še povečala digitalni razkorak. Zmagovalni model LocalsFromZero, ki ga naši študenti in profesorji s številnimi domačimi in tujimi partnerji razvijajo v okviru programa UP FTŠ - sTOUdio Turistica, bo tako tudi z Googlovo pomočjo ponudnikom podeželskih izkušenj pomagal narediti naslednji korak k digitalizaciji v turizmu in postati konkurenčen na trgu. 

»Gradimo podporno okolje za periferni turizem in tovrstne turistične ponudnike izobražujemo na področju digitalizacije in podjetništva. Vse radovedne in odgovorne popotnike vabimo, da ustvarite prijetne spomine in nova poznanstva v njihovem avtentičnem okolju,« je ob prejemu sredstev v sklopu Google.org Impact Challenge izpostavil izr. prof. dr. Dejan Križaj, idejni vodja pilotnega R&D izobraževalnega programa UP FTŠ - sTOUdio Turistica.