Saša Planinc

Saša Planinc je višji predavatelj na UP FTŠ Turistici. Kot višji predavatelj in asistent sodeluje pri predmetih iz področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, metodologije in statistike. Pedagoško delo dopolnjuje z delom na projektih. Poleg navedenega je na UP FTŠ Turistici tudi skrbnik IKT.