Anton Gosar

Prof. dr. Anton Gosar je doktor geografskih znanosti in trenutno deluje kot učitelj (redni profesor) in raziskovalec (znanstveni svetnik) na mladi in dinamični Univerzi na Primorskem v Kopru. Poprej je bil tri desetletja dolgo zaposlen na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Prve delovne izkušnje je pridobil v turistični agenciji Kompas Jugoslavija. Več let je poučeval in raziskovalno deloval na tujih univerzah: dve leti v Münchnu, v Nemčiji; štiri leta v Združenih državah Amerike – v Boulderju, CO., Portlandu, OR. in Springfieldu, MO; ter eno leto v Christchurch-u, na Novi Zelandiji. Bil je štipendist ameriškega Fulbrightovega sklada (2 krat), nemške akademske izmenjave (DAAD) in novozelandske Erskinove fundacije. Raziskovalno deluje in objavlja na strokovnem področju geografije turizma in rekreacije, politične geografije, demogeografije in socialne geografije. Deloval je v raziskovalni skupini, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja uveljavila načela socialne geografije v stroki. Proučuje prostorske pojave in probleme v JV Evropi, v vzhodnih Alpah in vzhodnem Sredozemlju. V laični javnosti je znan po so-avtorstvu knjige »Slovenija-turistični vodnik«, ki je leta 1995 prejela nagrado mednarodnega združenja založnikov za najboljši turistični vodnik. Dalj časa je deloval na vodilnih položajih v stroki in znanosti: kot predstojnik Oddelka za geografijo, kot prodekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in kot dekan UP FHŠ. Bil je podpredsednik Sveta za visoko šolstvo RS (2002 – 2006) in UNESCO Slovenija (2004 – 2008). Je predsednik Komisije za politično geografijo pri IGU–Mednarodni geografski zvezi in član prestižne Mednarodne akademije za turistične študije (IAST) ter številnih nacionalnih strokovnih združenj. Leta 2005 mu je minister za znanost podelil naziv »Ambasador RS v znanosti« za uveljavljanje slovenske znanosti v svetu. Prejel je tudi najvišja odlikovanja stroke in univerz kjer je deloval. Priznanje »Zlato plaketo FF« mu je izročila Univerza v Ljubljani, »Glasnik znanosti« in »Zlato plaketo UP« pa mu je podelila Univerza na Primorskem. Kot drugi Slovenec v zgodovini društva je bil imenovan za častnega člana Avstrijskega geografskega društva (ÖGG), imenovan pa je bil tudi za dopisnega člana nemško-avstrijskega Združenja za jugovzhodno Evrope (SOEG). V letu 2015 mu je Zveza geografov Slovenije podelila najvišje strokovno priznanje Melikovo priznanje za življenjsko delo in (mednarodno) uveljavitev slovenske geografije.

Navigacija