Uspešna udeležba študentov Turistice na KIP-u v Teramu

Devet študentov Turistice dodiplomskih programov in magistrskega programa (MAG TUR 2, MAG TUR 1, MTP 3, UNI 2) se je pod mentorstvom doc. dr. Irene Weber od 26. - 31. oktobra udeležilo Erasmus mešanega intenzivnega programa v Teramu, Italiji, v organizaciji Oddelka za komunikacijske znanosti Univerze v Teramu, Jadranske raziskovalne enote (ARU) in mreže Uniadrion.

V programu The Social Space of the Sea. Development, Environment and Culture in the Adriatic-Ionian Region je sodelovalo 5 univerz: Teramo, Primorska, Zadar, Rijeka in Šibenik, z večinsko udeležbo magistrskih in manjšinsko doktorskih in dodiplomskih študentov. Strukturno je bil program sestavljen iz spletnih aktivnosti (predstavitev in delo študentov v mešanih skupinah), predavanj in okrogle mize v Teramu in Pescari, vodenih ogledov v zavarovano območje Pineto, v mesto Atri in terenskega dela študentov v Pescari. Vsebine, ki so se neposredno ali posredno dotikale polja turizma, so bile z znanstvenih področij, ki jih redko srečamo skupaj: sociologije, antropologije, srednjeveških študijev, zgodovine, umetnostne zgodovine, arhitekture in filologije. Kombinacija pristopov in izbranih tem, na prvi pogled zelo eklektična, se je izkazala za učinkovito vzpodbudo razmišljanja izven ustaljenih okvirov.  

Naši študentje (po abecednem redu) Aliabukhov Aleksandr, Bogojević Maša, Koblar Aljaž, Kudrič Kristina, Nipič Tilen, Pahor Bor, Rakovič Luka, Simčič Anja in Tkavc Minea so bili najbolj aktivni od vseh sodelujočih študentov, s kvalitetno participacijo v razpravah in evalvaciji ter terenskim delom.  

KIP (Kombiniran intenzivni program) predstavlja novo, dinamično in kreativno obliko pridobivanja znanja z neposrednim vključevanjem v okolje in možnostjo intenzivne refleksije o sodobnih izzivih turizma z izrazito raznolikih zornih kotov, dejanske in ne zgolj nominalne multidisciplinarnosti, ki lahko potencialno pre-oblikuje tudi interdisciplinarnost turističnih študijev, pogosto ujetih v inertnost notranjega kroga.