Razpis za vpis na podiplomski študij 2020/2021

Univerza na Primorskem (UP) je dne 28. 3. 2020 objavila razpis za vpis v magistrske študijske programe 2. stopnje in doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem letu 2020/2021. 

Za pridobitev visoko specializiranih znanj in kompetenc s področja turizma na Turistici izvajamo magistrske programe 2. stopnje:

  • Turizem
  • Dediščinski turizem (program se izvaja s Fakulteto za humanistične študije)
  • Management trajnostnega razvoja (program skupaj izvajajo Fakulteta za management, Fakulteta za humanistične študije, Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za turistične študije – Turistica)

in doktorski študijski program 3. stopnje: 

  • Inovativni turizem

PRVI PRIJAVNI ROK IN VEČ INFORMACIJ

Prvi prijavni rok se prične v sredo, 8. aprila 2020.
Več informacij v povezavi z razpisom za vpis in prijavnim postopki je kandidatom na voljo v razdelku Študij - Bodoči študent: tukaj

E-naslov: vpis@upr.si
Telefon: 05/611-76-30 ali 05/611-76-31

Lahko pa se obrnete tudi na Referat za študentske zadeve na naši fakulteti, in sicer na referat@fts.upr.si.