Prva generacija študentov Turistice s STR CHIA certifikatom

  • Domov
  • Novice
  • Prva generacija študentov Turistice s STR CHIA certifikatom
Prva skupina študentov UP FTŠ je uspešno zaključila priprave za pridobitev STR CHIA certifikata iz hotelske analitike

Na UP FTŠ Turistici že od nekdaj verjamemo, da nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje odpira vrata številnim priložnostim. Ponosni smo, da bomo v oktobru dobili prve podiplomske študente, ki bodo pridobili mednarodno uveljavljen certifikat iz hotelske analitike - CHIA (Certified Hospitality Industry Analytics). Gre za mednarodno priznan certifikat, ki odpira številna vrata ter je lahko odlična popotnica za mednarodno hotelsko kariero.

Pod okriljem fundacije za usposabljanje naprednih kadrov v hotelirstvu La Fondation pour la Formation Hoteliere se je prva generacija naših študentov v rednih 2-tedenskih poletnih srečanjih izpopolnjevala s področja hotelske analitike za pridobitev svetovno uveljavljenenga certifikata CHIA, ki jim bo na stežaj odprl vrata v upravljaske nivoje mednarodnih hotelskih podjetij. Priprave so potekale pod budnim očesom mag. Mihe Bratca, ki se ponaša z mednarodnimi izkušnjami v svetu hotelirstva in je tudi prvi certificirani akedemski STR CHIA trener v Sloveniji. Za nadgradnjo in širjenje razumevanja hotelskega poslovanja iz praktičnega zornega kota pa je poskrbel Tomislav Čeh, nekdanji dolgoletni direktor ljubljanskih hotelov Union in trenutno vodilni človek za Jadransko regijo pri mednarodni hotelsko-konzultantski hiši PKF Hospitality Consulting iz Dunaja, ki za STR opravlja tudi vlogo sodnika na njihovih študentskih tekmovanjih. Dobro sodelovanje med UP FTŠ - Turistico in PKF-jem, bomo letos še nadgradili z možnostjo opravljanja študentske prakse v PKF-jevih pisarnah v Zagrebu, Milanu in Dunaju. 

Mentorjema in fundaciji La Fondation pour la Formation Hoteliere se iskreno zahvaljujemo za financiranje študentskih priprav in pristopov k izpitu za pridobitev certifikatov.

Študentom pa želimo, da čimprej pridobijo certifikate ter uspešno vgradijo novo pridobljeno znanje v svoje mlade in obetavne kariere.


Aktivnost je organizirana v okviru 2.2 Digitalizacija in trajnost turizma projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP), ki obsega tri pilotne projekte, osredotočene na kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih študijskih programov na UP z namenom podlage širše nacionalne reforme za zelen odporen prehod v Družbo 5.0. Cilj pilotnih projektov je opremiti študente s kompetencami za zelen in digitalen prehod v Družbo 5.0.

Projekt GDI UP sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.