Odprt je tretji prijavni rok za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (do 11. 9. 2020)

  • Domov
  • Novice
  • Odprt je tretji prijavni rok za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva (do 11. 9. 2020)

Odprt je tretji prijavni rok za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva in poteka med 10. avgustom 2020 in 11. septembrom 2020.  Svoje prijave lahko kandidati oddajo na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/), pri čemer morajo elektronsko izpolnjeno prijavo najprej potrditi, v nadaljevanju pa še lastnoročno podpisati ter jo obvezno popolno do navedenega roka posredovati na Visokošolsko prijavno-informacijsko službo Univerze na Primorskem po pošti ali skenirano na e-naslov: vpis@upr.si.

Popolne so prijave s priloženimi dokazili o zaključku srednje šole (Diploma ali Potrdilo o zaključku srednje šole) ter spričevali zadnjih dveh letnikov.

Na povezavi v nadaljevanju je objavljen seznam dodiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem s prostimi vpisnimi mesti za prijave v 3. prijavnem roku za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstvav študijskem letu 2020/2021: 

TABELA PROSTIH MEST v 3. prijavnem roku za tujce 2020/2021

Vir: www.upr.si