Študij v Mariboru za diplomante višjih turističnih šol

Izredni študij v Mariboru za diplomante višjih turističnih šol

Na Turistici smo pripravili poseben program (po merilih za prehode) Management turističnih podjetij za pridobitev visokošolske izobrazbe za diplomante višjih šol s področja gostinstva in turizma. Študij smo začeli izvajati jeseni 2019 v novih prostorih Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. S študijem na fakulteti boste diplomanti višjih šol pridobili nova znanja in kompetence na področju vodenja, upravljanja in trženja v gostinstvu in turizmu. S fakultetno diplomo pridobite naziv »diplomirani/a organizator/ka turizma« in vse pravice, ki iz njega izhajajo, med drugimi tudi vpis na brezplačen magistrski študij turizma.

Več informacij v letaku: