Novi vladni ukrepi v zvezi s Covid-19

Vlada Republike Slovenije je sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Med njimi je tudi nekaj takih, ki neposredno vplivajo na univerzo in njene študente.

Ti so:

1) Visokošolski zavodi lahko za tekoče študijsko leto sprejmemo spremembe obveznih sestavin študijskih programov.

2) Študenti višješolskega in visokošolskega študija, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu.

3) Vsem rednim študentom in študentkam, ki imajo prebivališče v RS, se do 30. aprila izplača krizni dodatek v višini 150 evrov.

O vseh prilagoditvah študijskih vsebin, izvedbe preverjanj znanj in postopkih za zaključek študije vas bomo sproti obveščali.

Vir: www.upr.si