3. prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe UP za kandidate državljane držav nečlanic EU

  • Domov
  • Novice
  • 3. prijavni rok za vpis v dodiplomske študijske programe UP za kandidate državljane držav nečlanic EU

3. PRIJAVNI ROK ZA VPIS V DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME UP ZA KANDIDATE DRŽAVLJANE DRŽAV NEČLANIC EU

V petek, 11. 8. 2023, se je na Univerzi na Primorskem odprl tretji prijavni rok za prijavo kandidatov – državljanov držav nečlanic EU za vpis v dodiplomske študijske programe Univerze na Primorskem.

Tretji prijavni rok zanje poteka od 11. 8. 2023 do 4. 9. 2023.

Dodiplomski študijski programi, na katerih so še prosta vpisna mesta za prijavo kandidatov – državljanov držav nečlanic EU, so navedeni v spodnji tabeli.

Študijski program  Lokacija Prosta mesta - REDNI Prosta mesta - IZREDNI
Management turističnih destinacij (VS) Ljubljana DA
Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v slovenskem jeziku Portorož DA
Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v angleškem jeziku Portorož DA
Turizem (UN) Portorož DA