Turistica v novo študijsko leto s prenovljenim magistrskim programom

  • Domov
  • Novice
  • Turistica v novo študijsko leto s prenovljenim magistrskim programom

Na UP FTŠ Turistici, kjer že več kot četrt stoletja izobražujemo in raziskujemo turizem za potrebe trajnostnega razvoja turistične panoge v državi in v svetu, smo prenovili magistrski program Turizem. Specifične podiplomske predmete bomo od zdaj vsebinsko podpirali z najsodobnejšimi raziskavami in dognanji iz stroke.

Turizem je panoga, ki se konstantno razvija in spreminja, zato se je v koraku s časom, razvil in posodobil tudi magistrski program. Gre za sodobno zasnovan podiplomski program, ki zajema interdisciplinarne vsebine z različnih turističnih področij in zagotavlja prožnost izbire za študente ter prispeva k uresničevanju slovenske turistične razvojne strategije. Prav to je cilj posodobljenega magistrskega programa Turizem, ki se bo pričel izvajati v Portorožu v študijskem letu 2022/23. 

Strukturna in vsebinska prenova programa omogoča, da študenti pridobijo zadostna poglobljena znanja in kompetence s širokega področja turizma, obenem pa se jim z dodanimi izbirnimi moduli omogoči več vsebinsko-kompetenčnih usmeritev, ki pokrivajo ključna področja na danes vsebinsko vse bolj razvejani in konkurenčni panogi turizma. Poleg strokovnih posodobitev dodajamo v drugem letniku tudi izbirne vsebine v treh različnih modulih, s čimer vsebinsko podpiramo tri temeljna vsebinska področja turizma, ki jih razvija fakulteta, in sicer poslovno-organizacijsko, družboslovno-humanistično in prostorsko-okoljsko. Cilj  je izobraziti strokovnjake konkurenčnega profila magistrantov, ki bodo sposobni s sodobnimi analitičnimi metodami proučevati in delovati na različnih turističnih področjih - od gospodarskih, podjetniških do destinacijskih ravni. Študenti bodo osvojili znanja iz širših strokovnih kompetenc, ki jih pričakujejo delodajalci in so nujna za uspešno vključitev na trg dela.

Fakulteta za turistične študije Turistica Univerze na Primorskem je prva turistična fakulteta v Sloveniji, ki izvaja študij turizma na vseh treh stopnjah in ki turizem proučuje in poučuje na multidisciplinaren način po mednarodno primerljivem programu. Na Turistici je doslej diplomiralo več kot 3000 študentov, ki so danes zaposleni po vsem svetu.

id aliquam ornare