CO-CREATING TOURISM KNOWLEDGE: an international academic networking perspective

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, Fakulteta za turistične študija Turistica - 25 let

CO-CREATING TOURISM KNOWLEDGE: an international academic networking perspective

SOUSTVARJANJE ZNANJA O TURIZMU: perspektive mednarodnega akademskega povezovanja

8. oktober 2021 ob 8.30 , prek YOUTUBE prenosa v živo: CO-CREATING TOURISM KNOWLEDGE

Moderator: Emil Juvan (PhD)

Nosilna tema Svetovnega dne turizma 2021 je “Turizem za vključujočo rast družbe”, kar izpostavlja “unikatno sposobnost turizma, da vključuje vse in nihče ni izključen, še posebej ko se bo svet ponovno odprl in se ozrl v prihodnost” (UNWTO, 2021). Ta misel Svetovne turistične organizacije poziva k temu, da naj turizem prihodnosti bo bolj vključujoč in resnično trajnosten. Spletni panel bo razpravljal o tem kako lahko akademska skupnost pomaga ustvariti bolj trajnostni turizem, skozi prizmo mednarodnega akademskega povezovanja.

Prihodnost turizma in njegova sposobnost vključevanja in trajnostne rasti temelji na tem kaj o turizmu in dejavnikih njegovega razvoja vemo. Splošno sprejeto prepričanje je, da je znanje gonilna sila razvoja in da je akademska skupnost odgovorna za razvoj takšnega znanja. Znanje mora biti univerzalno, torej uporabno v slehernem koncu sveta. Navkljub želji slehernega akademika, da bi tvorno prispeval k razvoju znanja, je uspeh akademika odvisen tudi od kakovosti okolja v katerem raziskuje. Žal pa kakovost akademskega okolja za razvoj kredibilnega znanja močno variira, kar posamezne akademike in njihove inštitucije postavlja v nezavidljivo in izzivov polno pozicijo. Mednarodno akademsko povezovanje se v tej točki pojavlja kot eden najbolj učinkovitih orodij za uravnavanje razlik v kakovosti raziskovalnega okolja po svetu. Omogoča torej enakopravne možnosti akademikov po svetu, da bi prispevali k razvoju znanja o turizmu. 

Webinar bo osvetlil trenutno stanje znanja o turizmu in izpostavil ključne korake, ki jih akademska skupnost in turistično gospodarstvo morate storiti, da bi zagotovila bolj vključujoč in trajnostni turizem. Izpostavili bomo pristope, ovire, prednosti in nevarnosti mednarodnega akademskega povezovanja kot ene najbolj obetajočih poti do kredibilnega znanja o turizmu. S tem pa bo tudi za webinar služil kot izhodiščna točka za 1) sistematično mednarodno mreženje akademskega prostora za razvoj kredibilnega teoretičnega in praktičnega znanja o turizmu, 2) enakopravne možnosti kakovostnega razvoja raziskovalcev in njihovih inštitucij in 3) implementacijo kredibilnega teoretično podprtega znanja v turistično gospodarstvo.

Gostili bomo:

  • Sara DOLNIČAR (The University of Queensland, Avstralija; članica IAST).
  • Elizabeth INESON (Manchester Metropolitan University, UK; EURO CHRIE)
  • Miroslav VUJIČIĆ (University of Novi Sad, SRB)
  • James KENNELL (Greenwich University, UK)
  • Sangwon PARK (Kyung Hee University, KR)

Webinar bo potekal na Zoomu in se predvajal prek Youtube prenosa v živo tukaj: CO-CREATING TOURISM KNOWLEDGE

Vabljeni!

erat quisque posuere dapibus dui curabitur risus