National Projects

Project title:  Identification, classification and potential development of social tourism prodructs in Slovenia, oriented towards senior programmes
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme  “CRP 2015” in 2015
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Project partners: Science and Research Centre (UP ZRS), Faculty of Design
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Mateja Sedmak
Research group: dr. Janja Gabruč, dr. Anton Gosar, mag. Zorana Medarič, dr. Dejan Križaj, dr. Mojca Kompara
Duration: 15.10.2015 – 14.10.2017

Project title: Total quality program in tourism
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme  “CRP 2015” in 2015
Lead partner: UP FTŠ Turistica
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Doris Gomezelj Omerzel
Project partners: Faculty of Management (UP FM)
Research group: dr. Maja Uran Maravić, dr. Gordana Ivankovič, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Dejan Križaj, dr. Emil Juvan, Miha Lesjak
Duration: 15.10.2015 – 14.10.2017

Project title: Study Synergy between the Fishing and Tourism Industry
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme CRP »Competitiveness of Slovenia 2006 – 2013« and the Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Lead partner: University of Ljubljana, Faculty of Economics
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Gorazd Sedmak
Research group: Saša Planinc
Duration: 01.10.2010 – 30.09.2012

Project title: Innovation in Tourism
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme CRP »Competitiveness of Slovenia 2006 – 2013« and the Ministry of the Economy
Lead partner: UP FTŠ Turistica; Project Manager: dr. Maja Uran
Research group: mag. Dejan Križaj, dr. Marija Ovsenik, dr. Rok Ovsenik, dr. Janja Gabruč, dr. Ksenija Vodeb, dr. Aleksandra Brezovec, dr. Gorazd Sedmak, dr. Helena Nemec Rudež, dr. Marjan Tkalčič, mag. Bojan Kurež, mag. Emil Juvan, Katarina Sajevic
Duration: 1.9.2008 – 31.8.2010

Project title: Key aspects of a successful development of tourism destinations, identification of tourism destinations and basic thematic products with the analysis of tourism destination management 
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme CRP »Competitiveness of Slovenia 2006 – 2013«
Lead partner: UP FTŠ Turistica; Project Manager: dr. Rok Ovsenik
Project partners: UP, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper in UP, Znanstveno-raziskovalno središke Koper
Research group: Aleksander Panjek (ZRS), Andrej Kramar (PINT), Andrej Brodnik (PINT) mag. Dejan Križaj, mag. Darja Radič, mag. Bojan Kurež, mag. Emil Juvan, Katarina Sajevic, Saša Albreht
Duration: 2006 – 2007

Project title: Sports as an Element of Tourism Development in Slovenia – Valorisation of Sports for Tourism Purposes, Sports Tourism Products, Marketing and Strategy
Funder: Slovenian Research Agency in the frame of the Target-oriented  Research Programme CRP
Lead partner: University of Ljubljana, Faculty of Economics
Project partners: UP FTŠ – Turistica, UL Faculty of Sports Science, Science and Research Centre (UP ZRS)  and Institute for Mediterranean Humanitistic and Social Studies
Research group at UP FTŠ Turistica: dr. Janja Gabruč, dr. Rok Ovsenik, dr. Maja Uran, dr. Helena Nemec Rudež, dr. Marjan Tkalčič
Duration: 01.01.2004 – 30.9.2005

Programme: Slovenian Research Agency ARRS – Bilateral collaboration programme between Slovenia and Serbia
Project title: Integrated Approach to Tourism Development in Protected Areas Experiences of Slovenia and Serbia
Holder of activity atUP FTŠ  Turistica: dr. Anton Gosar
Research group at UP FTŠ Turistica: dr. Igor Jurinčič, Gregor Balažič, Simon Kerma, Miha Koderman
Duration: 2014 – 2015

Programme: Slovenian Research Agency ARRS – Bilateral collaboration programme between Slovenia and Bosnia and Herzegovina
Naslov projekta: A model of inner consistency of a tourist destination
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Gorazd Sedmak
Research group at UP FTŠ Turistica: dr. Metod Šuligoj, mag. Tina Kociper, Miha Lesjak
Duration: 2014-2015

Programme: Slovenian Research Agency ARRS – Bilateral collaboration programme between Slovenia and Croatia 
Project title: Ocena podjetniških potencialov pri razvoju vinskega turizma v Sloveniji in na Hrvaškem za povečanje ravni konkurenčnosti
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Igor Jurinčič
Duration: 2005 – 2006

Programme: Slovenian Research Agency ARRS – Bilateral collaboration programme between Slovenia and Croatia 
Project title: Valorizacija gospodarskih resursov skozi trajnostni razvoj v Istri in na Krasu
Holder of activity at UP FTŠ Turistica: dr. Ksenija Vodeb, dr. Igor Jurinčič
Duration: 2007 – 2008