General information

  • Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
    Cafova ulica 7
    2000 Maribor